Zaštita podataka o ličnosti


Ovim putem Privredno društvo “Meridianbet” d.o.o. iz Podgorice, ul. Moskovska 2B (u daljem tekstu “Društvo”) Vas, u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obavještava da će Vaši lični podaci, koji uz Vaš pristanak budu prikupljeni, biti korišćeni u redovnom poslovanju društva. Istovremeno,  Vas obavještavamo da će lični podaci biti čuvani u korisničkoj evidenciji Društva, te da će pristup podacima radi ostvarivanja gore navedene svrhe prikupljanja, imati samo zaposleni Korisničkog Servisa, kao i da isti neće biti dostupni bilo kom trećem licu, osim ako takvo otkrivanje podataka predstavlja zakonsku obavezu “Meridianbet”-a.


Svoj pristanak na prikupljanje podataka o ličnosti možete opozvati u bilo kom trenutku u kom slučaju ste dužni da nadoknadite opravdane troškove i štetu koja zbog takvog postupanja Društvu bude prouzrokovana.

Privredno društvo “Meridianbet” d.o.o. Vas takođe obavještava da će u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Vaši lični podaci, biti prikupljani i korišćeni u cilju izvršavanja zakonom propisanih obaveza Društva,bez Vaše saglasnosti.

Društvo neće vršiti obradu podataka, ukoliko ista nije dozvoljena Zakonom. Klijent će imati pravo da zahtijeva brisanje podataka čija obrada nije Zakonom dozvoljena, kao i pravo na naknadu štete koja bi Vam takvim postupanjem bila prouzrokovana.