Home
CASINO
Tasteri na slot igrama

Tasteri na slot igrama

Prije nego što bi svaki igrač započeo igru, potrebno je I korisno da se upozna sa “tasterima” koji su vezani za sve slot igre na sajtu, a kojih je radi što lakšeg i jednostavnijeg snalaženja, daleko manje nego na “živim” aparatima.

Prvi taster sa lijeva na desno je View pays(Tabela isplate, Info...).

Koristi se kako bi se igrač bolje snašao sa “plaćanjem” linija na ovoj igri, za tumačenje dobitaka, izgledu linija kao I vrijednosti dobijenih simbola u toku igre. View pays je opcija koja je nešto poput Legende na “živim“ aparatima, gdje se takvo objašnjenje nalazi iznad ili ispod ekrana aparata.

Autoplay je opcija koju koristimo kada podesimo željeni ulog, broj linija i odnos, koja pokreće igru i inkasira sama sav dobitak. Autoplay se "zaustavlja" isključivo prilikom dobijanja besplatnih okretanja.

0,5+, lines i coins su oznake za podešavanje odnosa, broja linija na igri i uloga u toku igre.

 

Max bet je opcija koja nam služi da u toku igre pritiskom na ovaj taster, odigramo jedno okretanja na maksimalnom ulogu.

Spin je ujedno i Start taster, koji pokreće samu igru. U trenutku pokretanja igre, pojavljuje se Stop, gdje u svakom trenutku igrač može zaustaviti i ubrzati okretanje.

Na nekim igrama, Start/Play je vizuelno prikazan u obliku strelice, kao na slici ispod.

U slučaju dobitka određenog broja poena, na mjestima gdje se nalaze tasteri lines i coins, pojavljuju se tasteri Double up i collect (kod igara gdje je opcija gamble moguća i postoji) a koji omogućavaju da igrač svoj dobitak udvostruči pogađanjem boje karte(crveno-crno) ili učestvorostruči pogađanjem znaka(karo, herc, tref, pik).

 

Napomena:

Ovo je objašnjenje „tastera“ za većinu slot igara sa našeg sajta. Kod pojedinih igara nema “linija“ koje plaćaju, pa tako i ne postoji taster “lines“. Pojedine igre nemaju opciju Gamble ili Double up, tako da taj taster kod njih i ne postoji, tj. ne pojavljuje se.

 

ZAIGRAJ KAZINO!