Home
INTERNET NALOG
U kojoj rezoluciji moraju biti dokumenta koja šaljem za verifikaciju naloga?

U kojoj rezoluciji moraju biti dokumenta koja šaljem za verifikaciju naloga?

Rezolucija kao i veličina fajla dokumenata nije bitna sve dok se na dokumentima jasno vide svi Vaši podaci potrebni za verifikaciju naloga.

Ukoliko se svi podaci ne vide jasno, nije adekvatan kvalitet, primijećene su sumnjive radnje - biće potrebno da ponovo dostavite fotografije dokumenata.