U kojoj rezoluciji moraju biti dokumenta koja šaljem za verifikaciju naloga?


Rezolucija kao i veličina fajla dokumenata nije bitna sve dok se na dokumentima jasno vide svi Vaši podaci potrebni za verifikaciju naloga.

Ukoliko kvalitet poslatih fajlova nije zadovoljavajući, korisnički servis će vas o tome obavijestiti i zatražiti da ponovo pošaljete Vaša dokumenta.