Home
KLAĐENJE
Lucky 6

Lucky 6

Lucky 6 se nalazi na početnoj strani sajta, sekcija Brojevi; dok je na aplikaciji u Meni-ju, Brojevi.

Jedno kolo igre klađenja na Lucky 6 traje tačno 5 minuta i sastoji se od najave, odbrojavanja i vizuelnog završetka, prikaza koeficijenata i generisanja brojeva i na kraju objave ishoda igre klađenja.

Ishodi igre klađenja, odnosno ishodi ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generiše generator slučajnih brojeva (RNG-Random Number Generator).

 

OPIS IGRE KLAĐENJA:

  • Standardno klađenje

Lucky 6 je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje sa emitovanjem na TV monitorima ili na sajtu, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG –Random Number Generator).

Elektronska igra klađenja igračima nudi 48 brojeva, u kojim se u jednom kolu nasumično generiše njih 35.

Igrač bira od 6 do 10 brojeva u rasponu od 1 do 48. Tokom igre klađenja od ponuđenih 48 brojeva nasumično generiše njih 35. Ukoliko se među navedenih 35 nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu uplate i koeficijenta naznačenog uz poslednji pogođen broj.

Ukoliko svi odabrani igračevi brojevi nisu među 35 tiket postaje gubitan.

 

Automatsko biranje brojeva za klađenje

Postoji mogućnost da igrač automatski, izabere 6 random brojeva. U pitanju je random kombinacija brojeva koju igrač može da ponovi u onoliko kola koliko želi.

 

Next

Klađenje na opciju Next, podrazumijeva klađenje od 2 do 12 kola unaprijed. Izborom bilo koje opcije na tiket se postavlja napravljen izbor brojeva za narednih (koliko igrač želi) izvlačenja. U pitanju je kombinacija koja je formirana na zahtjev igrača koja se ponavlja u onoliko kola koliko igrač naglasi da želi.

Praktično igrač na jednom tiketu odigrava više različitih kombinacija, a Uplata se dijeli na broj izabranih kombinacija. Tiket mu je dobitan, ako mu je bar jedna kombinacija dobitna. Ukoliko ima više dobitnih kombinacija one se međusbno sabiraju.

Dobitak zavisi od rednog broja pod kojim je izvučen, odnosno predstavlja iznos uplate pomnožen sa koeficijentom naznačenog uz poslednji pogođen broj.

 

  • Sistemsko klađenje

U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 7, 8, 9 ili 10 brojeva, čime formiraju unaprijed definisane sisteme 6/7, 6/8, 6/9 ili 6/10. Za ostvarivanje dobitka, potrebno je da igrač pogodi minimum 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. U skladu sa povećanjem odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, i to na sledeći način:

Za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7

Za sistem 6/8 mogući broj kombinacija je 28

Za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84

Za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210

Moguće je izabrati maksimalno 10 brojeva od 6 koji se pogađaju, što znači da je maksimalan broj kombinacija 210 po jednom izvlačenju.

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava tako što se ukupna uplata podijeli sa brojem kombinacijom i zatim se svaka kombinacija tretira kao posebna opklada. Sve dobitne kombinacije se međusobno sabiraju i tako se dobija ukupan dobitak.

 

BONUS POLJA:

Postoje dva bonus polja (dva redna broja), gdje se ukoliko se igračeva serija završava na njima, dodjeljuje poseban bonus. Bonus polja su unaprijed određena, prije svakog izvlačenja.

Ukoliko je igrač pogodio svih 6 brojeva, a da je poslednji kojim je kompletiran dobitak na jednom od ta dva redna broja unaprijed određena, dobija bonus.

Preduslov za uzimanje bonusa je da pogodite svih 6 brojeva kuglica.

Veliki bonus - dodjeljuje se ukoliko se niz od 6 igračevih izabranih brojeva završi na broju koji je unapijred izabran kao bonus broj (između pozicija 6 i 22). Ukoliko je ispunjen uslov za veliki bonus, igrač ostvaruje uvećan dobitak od 100%.

Mali bonus - dodjeljuje ukoliko se niz od 6 igračevih izabranih brojeva završi na broju koji je unaprijed izabran kao bonus broj (između pozicija 23 i 35). Ukoliko je ispunjen uslov za mali bonus, igrač ostvaruje dobitak uvećan za 50%.

 

JACKPOT:

Svi tiketi koji na sebi sadrže Lucky 6 igru, ulaze u izbor za Jackpot.

Ukupan iznos Jackpot je prikazan na ekranu u svakoj kladionici. Tiket može dobiti Jackpot ukoliko je gubitan i može ga dobiti neposredno posle kompletiranja samog izvlačenja, tačnije posle rezultovanja samih tiketa.

Svi dobitnici Jackpot biće prikazani na ekranu u samim kladionicama.

 

SRECIJALNE VRSTE KLAĐENJA:

  • Boja prvog broja 

U klađenju „boja prvog broja“ igrač može da pogađa boju prvog generisanog broja u kolu. Koeficijent na ishod je sledeći: Ako se prvi generisani broj podudara sa odabranom bojom od strane igrača, pripadajući koeficijent iznosi 7.5.

 

  • Prvi broj -24.5+

U klađenju „Prvi broj“ igrač može da pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu na kuglici biti veći ili manji od zadate granice 24.5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

 

  • Zbir prvih brojeva -122.5+ 

U klađenju „Zbir prvih 5 brojeva“ igrač može da pogađa da li će zbir prvih generisanih brojeva u kolu biti manji ili veći od zadate granice 122.5 . Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

 

  • Prvi broj par/nepar 

U klađenju „Prvi broj par/nepar“, igrač mora da pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu biti paran ili neparan. Koeficijent na oba ishoda događaja je 1.90.

 

  • Više parnih/neparnih u prvih 5 

U klađenju „Više Parnih/Neparnih u prvih 5” igrač pogađa da li će biti više Parnih ili Neparnih brojeva u prvih 5 brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja je 1.90

 

  • Broj izvučenih u prvih 5 

U klađenju „Broj izvučen u Prvih 5“ igrač može pogađati hoće li izabrani broj biti među prvih 5 generisanih brojeva tog kola. Koeficijent na oba ishoda događaja je 8.00

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U KLAĐENJU

Pravo učestvovanja u igri klađenja Lucky 6 ostvaruju osobe starije od 18 godina.

 

VREME I USLOVI ODUSTAJANJA OD IZVRŠENE UPLATE

Igrač mora odustati od izvršene uplate za učestvovanje u igri klađenja najkasnije 5 sekundi prije početka odbrojavanja prije svakog kola. Naknadno odustajanje od izvršenog uloga za klađenje nije moguće.

 

MINIMALNA VISINA UPLATE I MAKSIMALAN IZNOS DOBITKA PO JEDNOM TIKETU:

Minimalna uplata po jednom uplaćenom tiketu  je 0.05 eura.

Minimalna uplata po kombinaciji je 0.05 eura.

 

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODLAGANJA IZVLAČENJA

Priređivač nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili prekide u elektronskoj igri klađenja Lucky 6 koja su uzrokovana nepredvidivim okolnostima čije su posledice neotklonjive.