Home
OPŠTA PITANJA
Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

PROCEDURA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA PUTEM INTERNETA I TELEKOMUNIKACIONIH SREDSTAVA KAO I ČUVANJE ISTIH

 

Priređivač MERIDIANBET d.o.o. ima licencu za internet klađenje izdatu od nadležnog organa Uprave za igru na sreću od 11.04.2011. godine. Priređivanje igara na sreću putem interneta i telekomunikacionih sredstava vrši se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sprečavanju pranja novca i Zakonu o zaštiti podataka, kao i ostalim Zakonskim i podzakonskim rešenjima Države Crne Gore koja se tiču djelatnosti kockanja i klađenja.

 

MERIDIANBET d.o.o. prikuplja podatke od korisnika internet sajta meridianbet.me. Svi podaci koji se prikupe koriste se u svrhu učestvovanja korisnika u igrama na sreću putem interneta. Svi korisnici su obaviješteni o procedurama koje Meridianbet d.o.o. primjenjuje prilikom prikupljanja podataka od korisnika i dobrovoljno tj. svojevoljno prihvataju uslove koje Meridianbet d.o.o. nudi u skladu sa Zakonom. U slučaju promjene bilo koje mjere zaštite ili procedure korisnici će biti obaviješteni blagovremeno.

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA PRILIKOM POSJETE SAJTU meridianbet.me

 

Svaki posjetilac koji pristupi sajtu meridianbet.me, Meridianbet d.o.o. prikuplja sledeće podatke:

 • Vrijeme i datum posjete korisnika na stranici meridiabet.me
 • Strane koje korisnik pregleda
 • Vrsta internet pretraživača
 • IP adresa računara

 

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA PRILIKOM REGISTRACIJE NA SAJTU meridianbet.me

 

Prilikom kreiranja naloga tj. registracije korisnici sajta meridianbet.me koji žele da učestvuju u igrama na sreću dužni su da dostave sledeće podatke, koje dalje Meridianbet d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom:

 • Ime i prezime korisnika
 • E mail korisnika koji će korisnik koristiti kako bi pristupao sajtu meridianbet.me
 • Korisničko ime
 • Lozinka koju će korisnik koristiti kako bi pristupili sajtu meridianbet.me
 • Datum rođenja korisnika
 • Država korisnika
 • JMBG – jedinstveni matični broj građana
 • Adresa prebivališta korisnika
 • Mjesto prebivališta (Grad) korisnika
 • Broj telefona (mobilnog) korisnika
 • Broj tekućeg računa korisnika

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA PRILIKOM VERIFIKACIJE KORISNIKA NA SAJTU meridianbet.me

 

Kako bi nalog na sajtu meridianbet.me bio u potpunosti verifikovan, korisnik je dužan da dostavi kopiju jednog od dva važeća identifikaciona dokumenta: pasoš ili ličnu kartu putem softvera tačnije putem telekomunikacionih sredstava.

Nakon toga, softver je podešen da upoređuje dokument sa podacima koji su unijeti od strane korisnika prilikom same registracije. Ukoliko se podaci podudaraju, proces verifikacije je završen i dostavljena dokumenta se čuvaju u elektronskoj formi.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJENIH OD KORISNIKA

 

Meridianbet d.o.o. u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti i u svrhu zaštite ličnih podataka, obavezuje se da bez saglasnosti korisnika neće davati ili na bilo koji način prosleđivati trećim licima lične podatke korisnika osim kada je takva obaveza predviđena zakonom sa naredbama nadležnih organa.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenim zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka koriste se propisane sigurnosne tehnologije i postupci, a podaci su zaštićeni lozinkama. U svakom trenutku se vodi računa da je pristup ličnim podacima kontrolisan i omogućen za to ovlašćenim osobama.

Ukoliko korisnik zatvara svoj račun na stranici meridianbet.me i povlači datu saglasnost za prikupljanje i skladištenje podataka, svi dostavljeni podaci korisnika koji su korišćeni isključivo u svrhu prikupljanja podataka za obavljanje svoje registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom, Meridianbet doo se obavezuje da će svi podaci biti brisani sa zakonima Lex specialis koji definiše procedure za čuvanje podataka i informacija dobijenih od Korisnika (Zakon o sprečavanaju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakon o igrama na sreću i Zakon o zaštiti podataka i ličnosti)

Lični podaci će biti šifrovani i sačuvani te ih nije moguće brisati prije isteka rokova propisanih zakonom, a imajući u vidu samu sigurnost korisnika i eventualno ostvarenje prava pred nadležnim organima.

 

 

ZABRANA REGISTRACIJE I KLAĐENJA MALOLJETNIM LICIMA NA meridianbet.me

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću maloljetnim licima, te u skladu sa tim maloljetna lica nemaju mogućnost registracije.

Propisani uslovi za registraciju opisani u ovim Procedurama jesu mjera koja je preduzeta kako bi se maloljetnim osobama onemogućilo klađenje putem interneta u skladu sa Zakonom.

 

 

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

 

Sigurnost igrača je naš prioritet broj 1. Svi podaci su šifrovani i zaštićeni kroz SSL, koji omogućava najveću sigurnost na internetu. Mi smo posvećeni zaštiti privatnosti i bezbjedosti ličnih podataka svih posjetilaca na ovom sajtu.

Tajnost podataka korisnika je zaštićena i osigurana upotrebnom SSL enkripcije, Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korišćenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka.SSL enkripcija je postupak šifrovanja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogučen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između klijentovog računara i Webpay servisa i obratno. Webpay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN) koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

AllSecure Payment Gateway je sertifikovana prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima.

Pružalac usluge ne čuva brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlašćenim osobama.

 

 

PODRŠKA KORISNICIMA

 

Sva pitanja koja korisnik ima, a vezano za zaštitu ličnih podataka može se u svakom trenutku obratiti našoj službi na e-mail: [email protected].

 

 

 

 

U Podgorici, 23.07.2023. godine                                                                             

 

 Izvršni direktor:

_____________________

Jovana Klisić