Da li mogu da pošaljem samo jednu stranu lične karte i verifikujem nalog?


Ne, da biste u potpunosti dokazali Vaš identitet, potrebne su nam obje strane Vaše lične karte ili prve dvije strane Vašeg pasoša.