Home
INTERNET NALOG
Da li mogu da pošaljem samo jednu stranu ličnog dokumenta i verifikujem nalog?

Da li mogu da pošaljem samo jednu stranu ličnog dokumenta i verifikujem nalog?

Ukoliko dostavljate fotograiju lične karte, potrebno je da dostavite fotografije obije strane dokumenta kako bi verifikacija bila uspješna.

Ukoliko dostavljate fotografiju pasoša, potrebno je da dostavite fotografiju glavne strane kako bi verifikacija bila uspješna.