Betgames


War of bets

Rat opklada je igra sa kartama koja uključuje dve strane - igrača i dilera. Ona koristi standardni špil karti za igranje. Viša karta pobeđuje. Ako su dve odigrane karte iste vrednosti, onda imamo "Rat".

Igra se igra između dve strane – igrača i dilera. Diler podeli jednu kartu okrenutu licem prema gore svakoj strani u svakom izvlačenju igre. Karte se dele jedna po jedna, a igrač uvek dobija prvu kartu. Cilj igre je dobijanje više karte u skladu sa rangiranjem (Asovi se smatraju najvišim kartama, a dvojke najnižim). Rat (Nerešeno) nastaje kada igrač i diler imaju istu vrednost karti. U ovoj situaciji pobeđuje ishod Rat (Nerešeno), a diler i igrač gube.

Opklade na prvu rundu mogu se postaviti još pre nego što se karte podele. Kladioci se mogu kladiti na jedan ili više dostupnih ishoda. Opklade na drugu rundu mogu se postaviti nakon što igrač dobije prvu kartu, a kvote se ažuriraju. Opklade koje su napravljene u prethodnoj rundi klađenja nemaju uticaja na dalje opklade, pa zato kladioci mogu postaviti opklade na iste ili različite ishode više od jednom.

U slučaju Rata (Nerešenog), kladiocima koji su postavili opklade na ovaj ishod se isplaćuju njihovi dobici. Opklade postavljene na igrača i (ili) dilera su izgubljene.

Poker kladjenje

"Poker klađenje" je igra uživo sa sličnim pravilima i igranjem igre kao najpopularnija poker igra – Texas Hold’em Poker.

Diler podeli dvanaest (12) karata okrenutih licem gore na šest (6) pozicija jednu po jednu u smeru skazaljke sata, tako što svaka pozicija dobija dve (2) karte okrenute licem. Kasnije, pet (5) zajedničkih karata (nazvane Board) dele se okrenute licem gore. Cilj igre je formiranje kombinacije najboljih pet karata, koristeći karte pozicije okrenute dole i Board. Pozicija ili pozicije ruke sa najvišim rangom pobeđuje. Nerešeno je moguće u igri ako više od jedne pozicije ima istu najvišu kombinaciju.

Opklade na prvu rundu mogu se postaviti još pre nego što se karte okrenute dole podele. Kladioci mogu postaviti svoje opklade na jedan ili više dostupnih ishoda. Nije limitirano koliko opklada se može postaviti na jedan ili više ishoda. Opklade na drugu rundu mogu se postaviti nakon što se karte okrenute dole podele, a kvote se ažuriraju. Opklade koje su postavljene u prethodnoj rundi klađenja nemaju uticaja na opklade u drugoj rundi klađenja. Opklade na treću rundu mogu se postaviti nakon što se flop (prve tri (3) zajedničke karte) podeli licem gore, a kvote se ažuriraju. Opklade na četvrtu rundu mogu se postaviti nakon što se turn (četvrta zajednička karta) podeli licem gore, a kvote se ažuriraju. Konačno, river (peta zajednička karta) bude podeljena i određuju se rezultati izvlačenja.

U slučaju nerešenog, dobici se isplaćuju svim kladiocima koji su postavili opklade na bilo koju od dobitnih ruku u bilo kojoj rundi klađenja. Sve pozicije i ruke dobijaju i svim kladiocima koji su postavili opklade na bilo koju ruku se isplaćuju njihovi dobici, ako je najbolja ruka postavljena na board. Izvlačenja igre se odvijaju 24/7 sa pauzama za održavanje.

Baccarat

Igra se igra između dve strane – igrača i bankara. Diler podeli dve karte okrenute licem prema gore svakoj strani u svakom izvlačenju igre. Karte se dele jedna po jedna, a igrač uvek dobija prvu kartu. U posebnim situacijama, treća karta se podeli igraču i (ili) bankaru. Cilj igre je sakupljanje ukupnog zbira poena koji je što je moguće bliži ili jednak 9 (devet), nakon što, u skladu sa pravilima, ne može da se podeli više karti. Nerešeno nastaje kada igrač i bankar imaju isti broj poena.

Vrednost numeričkih karti od dvojke (2) do devetke (9) jednaka je broju poena date karte. Vrednost karti sa slikom i desetke (10) je nula (0). As ima vrednost od 1 (jednog) poena. Svi poeni od karti se sabiraju da bi se izračunao ukupan zbir poena igrača. Ako je zbir izražen dvocifrenim brojem, prva cifra broja se ignoriše i zbir poena se određuje samo na osnovu druge cifre tog broja.

Na primer, zbir od devet (9) i četiri (4) jeste 13, znači rezultat će biti 3. Zbir od sedam (7) i osam (8) jeste 15, pa rezultat će biti 5.

- Opklade na prvu rundu mogu se postaviti još pre nego što se karte podele. Kladioci se mogu kladiti na jedan ili više dostupnih ishoda.

- Opklade na drugu rundu mogu se postaviti nakon što igrač dobije prvu kartu, a kvote se ažuriraju. Opklade koje su napravljene u prethodnoj rundi klađenja nemaju uticaja na kasnije opklade, pa zato kladioci mogu postaviti opklade na iste ili različite ishode više od jednom.

- Opklade na treću rundu mogu se postaviti nakon što bankar dobije prvu kartu, a kvote se ažuriraju. Nakon ove runde za klađenje, igrač i bankar dobijaju drugu, a ako je potrebno i treću kartu. Rezultati se računaju i pobednik runde se prikazuje na ekranu.

U slučaju Nerešenog, kladiocima koji su postavili opklade na ovaj ishod se isplaćuju njihovi dobici. Opklade postavljene na igrača i (ili) bankara su nevažeće i kladioci dobijaju natrag svoje opklade (kvote se izjednačuju na jedan (1.00)).

Krug sreće

"Krug sreće" je veoma brza i jednostavna igra uživo sa jasnim opcijama za klađenje.

Prezenter predstavlja Krug sreće, okreće ga u smeru suprotnom od kazaljke sata, a zatim ga okreće u smeru kazaljke sata lakim udarcem rukom. Tokom izvlačenja pravi se samo jedan okret, osim u slučaju kada se on mora ponoviti. Okret prezentera (i izvlačenje) je validan ako krug napravi najmanje tri (3) puna okreta u smeru kazaljke sata. Pune okrete u smeru kazaljke sata broji brojač okreta i pali se zeleno svetlo kada krug napravi tri (3) puna okreta. Okret počinje kada krug počinje da se okreće u smeru kazaljke sata, a pokazivač napusti sektor gde je prethodno stajao. Rezultat izvlačenja je broj sektora ili simbol gde pokazivač stane nakon što krug prestane da se okreće.

Postoji samo jedna runda za klađenje i igrači mogu postaviti svoje opklade na dostupne rezultate za predstojeće izvlačenje. Runda za klađenje se događa između izvlačenja igre i traje oko četiri minuta. Izvlačenja igre se odvijaju na svakih 3 minuta, svakog dana.

7 od 42

"Lucky 7" ili "7 od 42" je dinamična igra, zasnovana na lutriji. Igračima se nudi širok spektar ishoda klađenja, a dobitne opklade mogu imati povraćaj profita koji je dve hiljade puta veći od uloga.

7 dobitnih loptica od 42 se po slučajnom izboru uvlače u cev za igru. Smatra se da se izvlačenje dogodilo kada se izabere najmanje 7 dobitnih loptica. Ako je u cevi postavljeno više od 7 loptica, računa se samo prvih 7 loptica, a ostale u cevi se zanemaruju.

Postoji samo jedna runda za klađenje i igrači mogu postaviti svoje opklade na dostupne rezultate za predstojeće izvlačenje. Runda za klađenje se događa između izvlačenja igre i traje oko četiri minuta. Izvlačenja igre se odvijaju na svakih 5 minuta, svakog dana.

6 od 60

"Lucky 6" ili "6 od 60" je igra zasnovana na lutriji u kojoj se igračima nudi širok spektar ishoda klađenja.

6 dobitnih loptica od 60 se po slučajnom izboru uvlače u cilindre mašine za igru.

Smatra se da se izvlačenje dogodilo kada je proces mešanja i biranja završen. U svim ostalim slučajima izvlačenje je nevažeće i ulozi se vraćaju, ili proces mešanja i biranja nastavlja sve dok 6 dobitnih loptica ne bude izabrano u cilindre, a sve preostale loptice se nalaze u donjem delu bubnja mašine za igru.

Redosled dobitnih loptica izvlačenja određuju cilindri mašine s leva na desno. Cilindar s leva se smatra prvim, a onaj s desna poslednjim. Redosled kojim se cilindri pune nema nikakvog uticaja na rezultat izvlačenja.

Postoji samo jedna runda za klađenje i igrači mogu postaviti svoje opklade na dostupne rezultate za predstojeće izvlačenje.

Runda za klađenje se događa između izvlačenja igre i traje oko pet minuta (kada završi prvo izvlačenje, runda za klađenje drugog izvlačenja počinje odmah. Prenos počinje nakon završetka runde za klađenje).

 

5 od 36

"Lucky 5" ili "5 od 36" je dinamična igra, zasnovana na lutriji. Igračima se nudi širok spektar ishoda klađenja, a dobitne opklade mogu imati povraćaj profita koji je hiljadu puta veći od uloga.

5 dobitnih loptica od 36 se po slučajnom izboru uvlače u cilindre mašine za igru. Redosled dobitnih loptica određuju cilindri mašine s leva na desno. Cilindar s leve strane se smatra prvim.

Postoji samo jedna runda za klađenje i igrači mogu postaviti svoje opklade na dostupne rezultate za predstojeće izvlačenje. Runda za klađenje se događa između izvlačenja igre i traje oko četiri minuta. 

Izvlačenja igre se odvijaju na svakih 5 minuta, svakog dana.

Duel Kocki

“Duel kocki” je jednostavna igra bacanja kocki u realnom vremenu prilagođena za klađenje, uz širok izbor ishoda.

U igri se koriste dve kocke – jedna crvena i jedna plava kocka sa stranama sa brojevima predstavljenim sa 1 do 6 tačkica. Prezenter stavlja kocke u kutiju za kocke, meša i baca ih na sto za igru. Kocke se bacaju samo jednom tokom izvlačenja, osim u specijalnim slučajima kada bacanje treba da se ponovi. Smatra se da se bacanje dogodilo kada obe kocke stanu na jednu od svojih strana i jasno naprave kombinaciju kocki. Rezultat izvlačenja je kombinacija od dve kocke koja se određuje bojom kocke i brojem tačkica na gornjoj strani svake kocke nakon što su bačene na sto.

Postoji samo jedna runda za klađenje i igrači mogu postaviti svoje opklade na dostupne rezultate za predstojeće izvlačenje. Runda za klađenje se događa između izvlačenja igre i traje oko tri minuta. Izvlačenja igre se odvijaju na svakih 3 minuta, svakog dana.

Speedy 7

Speedy 7 je kartaška igra u realnom vremenu koja je potrošačima najjednostavnija. Igra se zasniva na brzini, efikasnosti i jednostavnosti.

Postoje samo dva ishoda, s tim da igrač mora predvideti da li ce izvucena karta biti crvena ili crna. Postoji sedam karata podeljenih po dvominutnom izvlačenju i igrač se može pridružiti u bilo kojem trenutku. Postoje bonusi za četiri i sedam tačnih predviđanja zaredom. Kvote za crno i crveno koje se predviđaju su slične i nastavljaju da rastu kako se pojavljuju četiri ili sedam uzastopnih tačnih predvidjanja. Prezenter koristi šest špilova sa 52 karte sa standardnim mešačem.

Igrač može započeti I prekinuti (isplatiti) igru u bilo kom krugu izvlačenja.