Besplatni spinovi: Preuzimanje i korišćenje


Postoje dvije vrste besplatnih spinova koje možete dobiti kao igrač Meridian kazina.

Razlikuju se prema tome šta se dešava sa novcem koji osvojite odigravanjem besplatnih spinova.

Prvu grupu predstavljaju besplatni spinovi čiji dobici odmah nakon odigravanja prelaze na Vaš keš račun, bez ikakvih uslova. Nakon odigravanja besplatnih spinova, novac od spinova se odmah dodaje vašem keš novcu, koji je raspoloživ za podizanje ili odigravanje kompletne ponude sajta.

Druga grupa besplatnih spinova su spinovi sa obrtnim uslovom. To znači da novac koji osvojite iz besplatnih spinova nije odmah prešao na Vaš keš račun, već je prethodno potrebno da ostvarite uslov – takozvani obrtni uslov.

Nakon što odigrate besplatne spinove – obrtni uslov se pojavljuje na ekranu, a sastoji se u zahtjevu da se dobitak od besplatnih spinova uloži određeni broj puta na istoj igri na kojoj su besplatni spinovi odigrani.

Primjer: ako ste odigrali besplatne spinove i tom prilikom dobili sumu od 1eur, a obrtni uslov iznosi 20, to znači da tih 1eur morate da uložite 20 puta na istoj igri, prije nego što novac pređe na vaš keš račun. To znači da treba da odigrate spinova ukupne vrijednosti 20eura, tj 100 spinova po 0.20 eura ili 50 spinova po 0.40 eura itd.

Ukoliko prilikom ostvarivanja obrtnog uslova izgubite dobitak od besplatnih spinova, odigravanje se prekida, ne možete više osloboditi novac i sistem vas obavještava da od sada igrate sa svojim novcem.

Ukoliko pak, budete uspješni, iznos koji imate na računu u trenutku ostvarivanja uslova će biti prebačen na vaš keš račun. To može biti više ili manje od početnih 1eur, u zavisnosti od toga koliko ste uspjeha imali prilikom igre.

U određenim situacijama Meridian može ograničiti maksimalan iznos novca koji može biti oslobođen odigravanjem besplatnih spinova, pa se tako igračima može pojaviti obavještenje da odigravanjem besplatnih spinova mogu dobiti iznos do određene sume ali ne i preko nje.

Procenat ispunjenog progresa možete pogledati klikom na opciju “Balance” u donjem lijevom uglu igre, ukoliko koristite računar, ili klikom na tri crtice ispod igre, pa zatim na “Poklončić”, ukoliko koristite mobilni uređaj.

Napomena: O dobijanju bilo kojih besplatnih spinova ćete biti obaviješteni putem notifikacije na nalogu, u kojoj je naglašeno na kojoj igri mozeš iskoristiti spinove kao i njihov rok važenja.