Da li Turbo Cash važi i za tikete odigrane sredstvima sa bonus računa? 

Turbo Cash je opcija koja omogućava isplatu tiketa u bilo kom trenutku, i za njeno korišćenje je važno da li je tiket uplaćen sredstvima sa bonus računa.

Nju nije moguće iskoristiti na tiketima odigranim bonus novcem.