Da li Turbo Cash važi i za tikete odigrane sredstvima sa bonus računa? 

Turbo Cash je opcija koja omogućava isplatu tiketa u bilo kom trenutku, i za njeno korišćenje nije važno da li je tiket uplaćen sredstvima sa bonus računa.

Nju je moguće iskoristiti i na tiketima odigranim bonus novcem. Obzirom da bilo kakvo odigravanje novcem sa Bonus računa, podrazumijeva da se prilikom Isplate oduzme iznos Uplate, na vaš Keš račun biće prebačen vaš Dobitak umanjen za Uplatu. Ovo važi i za Turbo Cash - ponuđena vrijednost Turbo Cash-a će biti umanjena za vrijednost uplate.