Home
TEXAS HOLD’EM POKER
Texas Hold'em Poker

Texas Hold'em Poker

Kompletnu ponudu Meridian Texas Hold'em Pokera čine:

 • Twister turniri (kada su sva tri igrača ušla u partiju i sjela za sto, točak sreće će se zavrtjeti i pokazati nagradu za koji će se igrači boriti)

 • Speed igre (potrebno je najmanje 4 igrača da bi turnir startovao; ukoliko odbacite svoju ruku, sistem će vas prebaciti za novi sto, gdje će vam odmah biti podijeljene nove dvije karte)

 • Cash igre (nemaju određeno vrijeme početka, trajanja, ni završetka, igraju se danonoćno u online poker sobama)

 • Sit and Go turniri (čim predviđeni broj igrača za stolom zauzme mjesta, turnir automatski počinje)

 • Tourney (registrujte se na određeni turnir i budite ulogovani u vrijeme početka turnira; turnir će automatski početi u egzaktno vrijeme koje je predodređeno.)

 • Wild Twister (kada sva tri igrača sjednu za sto, sistem automatski odigrava All in, a pobjednik u toj ruci je pobjednik turnira)

Prilikom izlaska sa stola, sistem Vas obavještava šta će se u datom trenutku desiti sa vašim novčanim balansom.

 

Pravila: Texas Hold'em Poker

Texas Hold'em poker se igra sa standardnim špilom od 52 karte, koje automatski distribuira Diler, u odnosu na poziciju DEALER BUTTON-a (predmeta koji kruži po stolu u smjeru kazaljke na satu), i označava od kog igrača počinje dijeljenje karata licem nadolje (prvom sa lijeve strane od DEALER BUTTON-a), svakom igraču po jedna karta, zatim istim manevrom se dijeli igračima i druga karta.

U Texas Hold’em-u postoje dva obavezna uloga: SM (small blind) i BB (Big blind). ANTE je ulog koji su svi igrači u obavezi da daju prije početka dijeljenja ruke (samo u određenim igrama i ukoliko je takav način uloga prevashodno predodređen).

Igra počinje dijeljenjem karata od strane Dilera, prije pojava FLOP-a (Diler izbacuje prve tri karte na BOARD-u), a završava se (podjela karata) dodjelom poslednje karte igraču kod koga se nalazi DEALER BUTTON. Igrač koji se prvi „pita“ da li želi da betuje (poveća ulog), plati blind ili folduje („baci“ karte) je sledeći igrač koji se nalazi posle Big Blinda.

Nakon završetka svih uloga, Diler izbacuje prve tri karte na BOARD-u (cjelokupan broj od pet karata koje diler izbaci na sto). Checkiranje (igrač ne želi akciju, već je prepušta sledećem igraču po redu) , Betovanje, Raisovanje (podizanje uloga na protivnikov bet) i ReRaisovanje (podizanje uloga na Raise) su dozvoljeni pre i nakon pojave FLOP-a.

Zatim Diler izbacuje TURN  kartu (četvrta karta na Boardu-u), gdje se ponovo odvija akcija svih uloga ili chekiranja.

Poslednja karta koju izbacuje Diler je RIVER (peta karta na Board-u). Akcija se nastavlja i igrači ponovo imaju priliku da povećaju ulog, chekiraju ili folduju svoje karte. Pri kraju svih akcija dolazi do SHOWDOWN-a (pokazivanja karata da bi se utvrdilo ko ima „najjaču“ ruku) i ko nosi POT (zbir svih ulaganja tokom jedne ruke).

Poenta je da svaki igrač sastavi najbolju moguću petokaratnu kombinaciju za svoju „ruku“ (cjelokupan sklop svoje dvije karte i karata na Board-u), i da zanemari preostale dvije karte koje ne učestvuju u kombinaciji.

Redosled jačine ruku je sledeći:

 1. Royal flush - 5 povezanih najjačih karata istog znaka (od A do 10)

 2. Straight flush - takođe 5 povezanih karata istog znaka, ali ne najjačih

 3. Poker - 4 iste karte

 4. Full House - 2 iste (par) i 3 iste (trilling)

 5. Flush (boja) - 5 bilo kojih karata istog znaka

 6. Straight (kenta) - 5 povezanih karata bilo kojih znakova

 7. Trilling - 3 iste karte

 8. Dva para - 2 iste karte + 2 iste karte

 9. Par - 2 iste karte

 10. High card - ukoliko niko od igrača nema nijednu od navedenih kombinacija, sagledava se ko od njih ima najjaču kartu (A je najjača, a 2 najslabija karta) i uzima pot. Ukoliko je ona ista kod određenih igrača, pot se dijeli na pola.