Home
VRSTE IGARA
Fudbal

Fudbal

Igra Objašnjenje   igre
  Penal na meču
DA Na meču će biti izveden penal
NE Na meču neće biti izveden penal
  Penal u I Poluvremenu
DA U I Poluvremenu će biti izveden penal
  Postiže gol iz penala
Domaćin Na meču će domaćin postići gol iz penala
Gost Na meču će gost postići gol iz penala
  Crveni karton i penal
DA Na meču će biti dosuđen crveni kartom i penal
  Autogol
DA Na meču će biti postignut autogol
  Glavni sudija gleda VAR
DA Glavni sudija će ma meču gledati VAR
NE Glavni sudija na meču neće gledati VAR
  Konačan ishod
1 Pobjeda domaćina
X Neriješeno
2 Pobjeda gosta
  Dupla šansa
1X Pobjeda domaćina ili   neriješeno
X2 Neriješeno ili Pobjeda   gosta
12 Pobjeda domaćina ili   Pobjeda gosta
  Ukupno
više od zadate   granice Na utakmici će biti   postignuto više golova od zadate granice
manje od  zadate granice Na utakmici će biti   postignuto manje golova od zadate granice
  Ukupno golova
više od zadate   granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...)
manje od  zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...). U slučaju da broj postignutih golova bude jednak zadatoj granici, igra ce biti rezultovana kvotom 1.
  Ukupno golova (3 way)
više od zadate   granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (1, 2, 3...)
manje od  zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (1, 2, 3...)
tačno golova Na utakmici će biti postignut tačan broj golova jednak zadatoj granici (1, 2, 3...)
  Oba tima daju gol
GG Oba tima postižu bar  po 1 gol na utakmici
NG Bar jedan tim ne  postiže gol na utakmici
  Daje prvi gol
1 Domaćin prvi postiže  gol na meču
X Na meču neće biti  postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol
  I pol. konačan ishod
1 Domaćin vodi na  poluvremenu
X Neriješeno na  poluvremenu
2 Gost vodi na  poluvremenu
  Multigolovi
1-2 Na utakmici će biti  postignut 1 ili 2 gola
1-3 Na utakmici će biti  postignuto od 1 do 3 gola
1-4 Na utakmici će biti  postignuto od 1 do 4 gola
1-5 Na utakmici će biti  postignuto od 1 do 5 golova
1-6 Na utakmici će biti  postignuto od 1 do 6 golova
2-3 Na utakmici će biti  postignuto 2 ili 3 gola
2-4 Na utakmici će biti  postignuto od 2 do 4 gola
2-5 Na utakmici će biti  postignuto od 2 do 5 golova
2-6 Na utakmici će biti   postignuto od 2 do 6 golova
3-4 Na utakmici će biti   postignuto 3 ili 4 gola
3-5 Na utakmici će biti   postignuto od 3 do 5 golova
3-6 Na utakmici će biti   postignuto od 3 do 6 golova
4-5 Na utakmici će biti   postignuto 4 ili 5 gola
4-6 Na utakmici će biti   postignuto od 4 do 6 golova
5-6 Na utakmici će biti   postignuto 5 ili 6 golovova
7+ Na utakmici će biti   postignuto bar 7 golova
nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
  I pol. Ukupno
Manje od zadate granice U prvom poluvremenu  će biti postignuto manje golova od zadate granice
Više od zadate  granice U prvom poluvremenu  će biti postignuto više golova od zadate granice
  II pol. Ukupno
Manje od zadate granice U drugom poluvremenu  će biti postignuto manje golova od zadate granice
Više od zadate granice U drugom poluvremenu  će biti postignuto više golova od zadate granice
  Ukupno & GG
GG&3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici
GG&0-2 Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici
NG&3+ Bar jedan tim ne  postiže gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici
NG&0-2 Bar jedan tim ne  postiže gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici
  I pol. - oba tima daju gol
I GG Oba tima postižu bar  po 1 gol u prvom poluvremenu
I NG Bar jedan tim ne  postiže gol u prvom poluvremenu
  II pol. - oba tima daju gol
II GG Oba tima postižu bar  po 1 gol u drugom poluvremenu
II NG Bar jedan tim ne  postiže gol u drugom poluvremenu
  Duple opklade
GG&D2+ Oba tima postižu bar  po 1 gol i domaćin postiže bar 2 gola na utakmici
GG&D3+ Oba tima postižu bar  po 1 gol i domaćin postiže bar 3 gola na utakmici
GG&G2+ Oba tima postižu bar  po 1 gol i gost postiže bar 2 gola na utakmici
GG&G3+ Oba tima postižu bar  po 1 gol  i gost postiže bar 3 gola na   utakmici
GG&I2+ Oba tima postižu bar  po 1 gol i bar 2 gola u prvom poluvremenu
GG&2-3 Oba tima postižu bar  po 1 gol i 2 ili 3 gola na utakmici
GG&2-4 Oba tima postižu bar  po 1 gol i ukupno golova od 2 do 4
GG&5+ Oba tima postižu bar  po 1 gol i bar 5 golova na utakmici
IGG& IIGG Oba tima postižu bar  po 1 gol u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
IGG& IING Oba tima postižu bar  po 1 gol u prvom poluvrmenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
ING& IIGG Bar jedan tim ne  postiže gol u prvom poluvrmenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
ING& IING Bar jedan tim ne  postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
  Domaćin golova
Manje od zadate granice Domaćin postiže manje  golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate granice Domaćin postiže više  golova od zadate granice na utakmici
  Gost golova
Manje od zadate granice Gost postiže manje  golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate granice Gost postiže više  golova od zadate granice na utakmici
  Dom golova I pol
više od zadate granice Domaćin postiže više  golova u prvom poluvremenu od zadate granice
manje od zadate granice Domaćin postiže manje  golova u prvom poluvremenu od zadate granice
  Gost golova I pol
više od zadate granice Gost postiže više  golova u prvom poluvremenu od zadate granice
manje od zadate granice Gost postiže manje  golova u prvom poluvremenu od zadate granice
  Dom golova II pol
više od zadate granice Domaćin postiže više   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
manje od zadate granice Domaćin postiže manje   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
  Gost golova II pol
više od zadate granice Gost postiže više  golova u drugom poluvremenu od zadate granice
manje od zadate granice Gost postiže manje  golova u drugom poluvremenu od zadate granice
  Poluvreme-Kraj 
1-1 Domaćin vodi na  poluvremenu i pobjeđuje
1-X Domaćin vodi na  poluvremenu a meč se završava neriješeno
1-2 Domaćin vodi na  poluvremenu a gost pobjeđuje
X-1 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin
X-X Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice
X-2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost
2-1 Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin
2-X Gost vodi na   poluvremenu a meč se završava neriješeno
2-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje
  Poluvrijeme ili kraj
I1*1 Domaćin pobjeđuje ili  vodi na poluvremenu
IX*X Neriješeno na kraju ili  neriješeno na poluvremenu
I2*2 Gost pobjeđuje ili  vodi na poluvremenu
  Pada više golova
1> Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
2> Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
1=2 Jednak broj golova u oba poluvremena
  Konačan ishod i golovi
1&0-1 Pobjeda domaćina i  manje od 2 gola na utakmici
1&2+ Pobjeda domaćina i bar  2 gola na utakmici
X&0-1 Neriješeno i manje od 2  gola na utakmici
X&2+ Neriješeno i bar 2 gola  na utakmici
2&0-1 Pobjeda gosta i manje  od 2 gola na utakmici
2&2+ Pobjeda gosta i bar 2  gola na utakmici
  Konačan ishod i golovi
1&0-2 Pobjeda domaćina i  manje od 3 gola na utakmici
1&3+ Pobjeda domaćina i bar  3 gola na utakmici
X&0-2 Neriješeno i manje od 3  gola na utakmici
X&3+ Neriješeno i bar 3 gola  na utakmici
2&0-2 Pobjeda gosta i manje  od 3 gola na utakmici
2&3+ Pobjeda gosta i bar 3  gola na utakmici
  Konačan ishod i golovi
1&0-3 Pobjeda domaćina i manje od 4 gola na utakmici
1&4+ Pobjeda domaćina i bar 4 gola na utakmici
X&0-3 Neriješeno i manje od 4  gola na utakmici
X&4+ Neriješeno i bar 4 gola na utakmici
2&0-3 Pobjeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
2&4+ Pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici
  Konačan ishod i golovi
1&0-4 Pobjeda domaćina i  manje od 5 golova na utakmici
1&5+ Pobjeda domaćina i bar  5 golova na utakmici
X&0-4 Neriješeno i manje od 5  golova na utakmici
X&5+ Neriješeno i bar 5  golova na utakmici
2&0-4 Pobjeda gosta i manje  od 5 golova na utakmici
2&5+ Pobjeda gosta i bar 5  golova na utakmici
  Duple opklade
1&2-4 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1&2-5 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1&3-4 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1&3-5 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1&3-6 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1&4-5 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1&4-6 Pobjeda domaćina i   ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1&I2+ Pobjeda domaćina i bar   2 gola u prvom poluvremenu
1&II2+ Pobjeda domaćina i bar   2 gola u drugom poluvremenu
2&2-4 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 2 do 4 na utakmici
2&2-5 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 2 do 5 na utakmici
2&3-4 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 3 do 4 na utakmici
2&3-5 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 3 do 5 na utakmici
2&3-6 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 3 do 6 na utakmici
2&4-5 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 4 do 5 na utakmici
2&4-6 Pobjeda gosta i ukupno   golova od 4 do 6 na utakmici
2&I2+ Pobjeda gosta i bar 2   gola u prvom poluvremenu
2&II2+ Pobjeda gosta i bar 2   gola u drugom poluvremenu
X&0-2 Ishod meča neriješeno i   manje od 3 gola na utakmici
X&GG Ishod meča neriješeno i   oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X&4+ Ishod meča neriješeno i   bar 4 gola na utakmici
X&I2+ Ishod meča neriješeno i   bar 2 gola u prvom poluvremenu
X&II2+ Ishod meča neriješeno i   bar 2 gola u drugom poluvremenu
  Konačan ishod i oba tima daju gol
1 & GG Pobjeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 & NG Pobjeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol na utakmici
X & GG Neriješeno i oba tima   postižu bar po 1 gol na utakmici
X & NG Neriješeno i bar jedan   tim ne postiže gol na utakmici
2 & GG Pobjeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2 & NG Pobjeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol na utakmici
  Duple opklade
1-1&0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i manje od 3 gola na utakmici
1-1&0-3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i i manje od 4 gola na utakmici
1-1&2-3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
1-1&2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola na utakmici
1-1&3+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 3 gola na utakmici
1-1&4+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 4 gola na utakmici
1-1&GG Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1-1&NG Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
2-2&0-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i manje od 3 gola na utakmici
2-2&0-3 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i manje od 4 gola na utakmici
2-2&2-3 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
2-2&2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola na utakmici
2-2&3+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 3 gola na utakmici
2-2&4+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 4 gola na utakmici
2-2&GG Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2-2&NG Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
  Duple opklade
X-1&0-2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i manje od 3 gola na utakmici
X-1&0-3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i manje od 4 gola na utakmici
X-1&2-3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i 2 ili 3 gola na utakmici
X-1&2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola na utakmici
X-1&3+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 3 gola na utakmici
X-1&4+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 4 gola na utakmici
X-1&GG Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X-1&NG Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
X-2&0-2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i manje od 3 gola na utakmici
X-2&0-3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i manje od 4 gola na utakmici
X-2&2-3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i 2 ili 3 gola na utakmici
X-2&2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola na utakmici
X-2&3+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 3 gola na utakmici
X-2&4+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 4 gola na utakmici
X-2&GG Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X-2&NG Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
  Duple opklade
1-1&2-4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1-1&2-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1-1&3-4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1-1&3-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1-1&3-6 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1-1&4-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1-1&4-6 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1-1&I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1-1&II2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu
2-2&2-4 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
2-2&2-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
2-2&3-4 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
2-2&3-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
2-2&3-6 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
2-2&4-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
2-2&4-6 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
2-2&I2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i i bar 2 gola u prvom poluvremenu
2-2&II2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-1&2-4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X-1&2-5 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X-1&3-4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X-1&3-5 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X-1&3-6 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X-1&4-5 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X-1&4-6 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X-1&I2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-1&II2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-2&2-4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X-2&2-5 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X-2&3-4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X-2&3-5 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X-2&3-6 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X-2&4-5 Neriješeno na   poluvremenu i pobjeđuje gost i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X-2&4-6 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X-2&I2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-2&II2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-X&0-2 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i manje od 3 gola na utakmici
X-X&3+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 3 gola na utakmici
X-X&GG Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice I oba tima postižu bar po 1 gol na   utakmici
X-X&I2+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-X&II2+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i bar 2 gola u drugom poluvremenu
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-1 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i manje od 2 gola na utakmici
12 & 0-1 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i manje od 2 gola na utakmici
X2 & 0-1 Neriješeno ili pobjeda   gosta i manje od 2 gola na utakmici
1X & 2+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 2 gola na utakmici
12 & 2+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 2 gola na utakmici
X2 & 2+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 2 gola na utakmici
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-2 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i manje od 3 gola na utakmici
12 & 0-2 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2 & 0-2 Neriješeno ili pobjeda   gosta i manje od 3 gola na utakmici
1X & 3+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 3 gola na utakmici
12 & 3+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 3 gola na utakmici
X2 & 3+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 3 gola na utakmici
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-3 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i manje od 4 gola na utakmici
12 & 0-3 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
X2 & 0-3 Neriješeno ili pobjeda   gosta i manje od 4 gola na utakmici
1X & 4+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 4 gola na utakmici
12 & 4+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici
X2 & 4+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 4 gola na utakmici
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-4 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i manje od 5 golova na utakmici
12 & 0-4 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i manje od 5 golova na utakmici
X2 & 0-4 Neriješeno ili pobjeda   gosta i manje od 5 golova na utakmici
1X & 5+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 5 golova na utakmici
12 & 5+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 5 golova na utakmici
X2 & 5+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 5 golova na utakmici
  Dupla šansa & UK.golova
1X&0-2 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i manje od 3 gola na utakmici
1X&2-3 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i 2 ili 3 gola na utakmici
1X&2-4 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1X&2-5 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1X&3-4 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1X&3-5 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1X&3-6 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1X&4-5 Pobjeda  domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1X&4-6 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1X&4+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 4 gola na utakmici
1X&I2+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1X&II2+ Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu
12&0-2 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
12&2-3 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
12&2-4 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
12&2-5 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
12&3-4 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
12&3-5 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
12&3-6 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
12&4-5 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
12&4-6 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
12&4+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 4 gola na utakmici
12&I2+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
12&II2+ Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X2&0-2 Neriješeno ili pobjeda   gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2&2-3 Neriješeno ili pobjeda   gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
X2&2-4 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X2&2-5 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X2&3-4 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X2&3-5 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X2&3-6 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X2&4-5 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X2&4-6 Neriješeno ili pobjeda   gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X2&4+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 4 gola na utakmici
X2&I2+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X2&II2+ Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
  Dupla šansa i oba tima daju gol
1X & GG Pobjeda domaćina ili   neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1X & NG Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
12 & GG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
12 & NG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
X2 & GG Neriješeno ili pobjeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X2 & NG Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
  Daje prvi gol i konačan ishod
1 & 1 Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i pobjeđuje
1 & X Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i ishod meča neriješeno
1 & 2 Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i pobjeđuje gost
2 & 1 Gost postiže prvi gol   na utakmici i pobjeđuje domaćin
2 & X Gost postiže prvi gol   na utakmici i ishod meča neriješeno
2 & 2 Gost postiže prvi gol   na utakmici i pobjeđuje
nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
  Duple opklade
1&D2+ Domaćin pobjeđuje i   postiže bar 2 gola na utakmici
1&D3+ Domaćin pobjeđuje i   postiže bar 3 gola na utakmici
1&2-3 Domaćin pobjeđuje i na   utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&G2+ Gost pobjeđuje i   postiže bar 2 gola na utakmici
2&G3+ Gost pobjeđuje i   postiže bar 3 gola na utakmici
2&2-3 Gost pobjeđuje i na   utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
No 1&D2+ Domaćin neće pobijediti   i postiže bar 2 gola na utakmici
No 2&G2+ Gost neće pobijediti i   postiže bar 2 gola na utakmici
No 1&3+ Domaćin neće pobijediti   i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
No 2&3+ Gost neće pobijediti i   na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
  Kada će biti postignut prvi gol (10   min interval)
1-10 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min
11-20 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 10:00-19:59 min
21-30 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 20:00-29:59 min
31-40 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 30:00-39:59 min
41-50 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 40:00-49:59 min
51-60 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 50:00-59:59 min
61-70 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 60:00-69:59 min
71-80 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 70:00-79:59 min
81-90 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 80:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
  Kada će biti postignut X gol (15 min   interval)
1-15 Prvi  gol će biti postignut u intervalu 00:00   -14:59 min
16-30 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   15:00-29:59 min
31-45 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 30:00-44:59 min
46-60 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   45:00-59:59 min
61-75 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   60:00-74:59 min
76-90 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   75:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
  I pol. Multigolovi
1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U prvom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
  II pol. Multigolovi
1-2 U drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U drugom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
  Domaćin multigolovi
1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola na utakmici
1-3 Domaćin postiže od   1-3 na utakmici
2-3 Domaćin postiže od   2-3 na utakmici
4+ Domaćin postiže bar 4   gola na utakmici
nema gola Domaćin ne postiže   gol na utakmici
  Gost multigolovi
1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola na utakmici
1-3 Gost postiže od 1-3   na utakmici
2-3 Gost postiže od 2-3   na utakmici
4+ Gost postiže bar 4   gola na utakmici
nema gola Gost ne postiže gol   na utakmici
  Dom golova I pol.
I 1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Domaćin postiže od 1   do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Domaćin postiže 2 ili   3 gola u prvom poluvremenu
  Gost golova I pol.
I 1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Gost  postiže od 1 do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Gost  postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu
  Dom golova II pol.
II 1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Domaćin postiže od 1   do 3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Domaćin postiže 2 ili   3 gola u drugom poluvremenu
  Gost golova II pol.
II 1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Gost postiže od 1 do   3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Gost postiže 2 ili 3   gola u drugom poluvremenu
  Domaćin daje gol u oba poluvremena
da Domaćin će postići   najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Domaćin neće postići   gol u bar jednom poluvremenu
  Gost daje gol u oba poluvremena
da Gost će postići   najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Gost neće postići gol   u bar jednom poluvremenu
  Domaćin pobjeđuje u oba poluvremena
da Domaćin će pobijediti i   u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Domaćin neće pobijediti   u bar jednom poluvremenu
  Duple opklade
I1+&II1+ Bar jedan gol u prvom   poluvremenu i bar jedan gol u drugom poluvremenu
I2+&II1+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar jedan gol u drugom poluvremenu
  Duple opklade
I1+&II2+ Bar jedan gol u prvom   poluvremenu i bar dva gola u drugom poluvremenu
I2+&II2+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar dva gola u drugom poluvremenu
  Kombinacije golova
I 0&II 0-1 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
I 0&II 1+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 0&II 1-2 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 0&II 0-2 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
I 0&II 2+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 0&II 0-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4   gola
I 0&II 3+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 3 gola
I 0&II 1-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3   gola
I 0&II 2-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola
I 0-1& II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 0-1&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 1 gol
I 0-1&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 0-1&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 0-1&II2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 2 gola
I 0-1&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 0-1&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 0-1&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I 0-1&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   2 ili 3 gola
I 1+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 1+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 1+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola
I 1+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 1+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 1+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 1+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 1+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola
I 1+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola
I 0-2&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 0-2&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 1 gol
I 0-2&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 0-2&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 0-2&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 2 gola
I 0-2&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 0-2&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 0-2&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I0-2&II2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   2 ili 3 gola
I 2+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 2+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 2+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 2+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 2+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 2+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 2+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 2+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 2+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola
I 1-2&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 1-2&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 1-2&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 1-2&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 1-2&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 1-2&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 1-2&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   3 gola
I 1-2&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 1-2&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I   1-3&II0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 1-3&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 1-3&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 1-3&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 2 gola
I 1-3&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 1-3&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 1-3&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I 1-3&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I 2-3&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 2-3&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   1 gol
I 2-3&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 2-3&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 2-3&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   2 gola
I 2-3&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 2-3&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   3 gola
I 2-3&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od   1 do 3 gola
I 2-3&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I 3+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 3+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 1   gol
I 3+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 3+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 3+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
I 3+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 3+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 3+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 3+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola
  Ishod I pol. & I2+
I1&I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
I2&I2+ Gost vodi na   poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
  Pobjeda & više golova
1&1> Pobjeda domaćina i   više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
1&1=2 Pobjeda domaćina i   jednak broj golova u oba poluvremena
1&2> Pobjeda domaćina i   više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
2&1> Pobjeda gosta i više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
2&1=2 Pobjeda gosta i jednak   broj golova u oba poluvremena
2&2> Pobjeda gosta i više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
  Poluvreme-kraj
Ne 1-1 Domaćin ne pobjeđuje   na poluvremenu i na kraju utakmice
Ne X-1 Na poluvremenu neće   biti neriješeno i na kraju neće pobijediti domaćin
Ne X-X Na poluvremenu neće   biti neriješeno i na kraju neće biti neriješeno
Ne X-2 Na poluvremenu neće   biti neriješeno i na kraju neće pobijediti gost
Ne 2-2 Gost ne pobjeđuje na   poluvremenu i na kraju utakmice
  10 minuta  - 1X2 od 1 do 10
1 Domaćin više   postignutih golova u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59)
X Oba tima isti broj   pogodaka ili 0:0 u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59) 
2 Gost više postignutih   golova u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59)
  Draw no bet
DNB1 Pobjeda domaćina (ako   bude neriješeno računa se kvota 1)
DNB2 Pobjeda gosta (ako   bude neriješeno računa se kvota 1)
  Hendikep 1X2
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom
X Neriješeni ishod sa   uračunatim hendikepom
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom
  Pobjeda sa razlikom
1 sa 1 Pobjeda domaćina sa   tačno jednim golom razlike
1 sa 2 Pobjeda domaćina sa   tačno dva gola razlike
1 sa 3+ Pobjeda domaćina sa   bar tri gola razlike
2 sa 1 Pobjeda gosta sa tačno   jednim golom razlike
2 sa 2 Pobjeda gosta sa tačno   dva gola razlike
2 sa 3+ Pobjeda gosta sa bar   tri gola razlike
X Meč će se završiti   neriješeno
  Hendikep
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom
  Azijski hendikep
Hendikep -0.25 tip 1. Ukoliko u ostatku utakmice bude bilo koja pobjeda domaćina opklada je dobitna, u slučaju da pobednik ostatka meča bude X gubi se pola uloga, a pola se vraća, a u slučaju da pobjednik ostatka meča bude 2 opklada je gubitna.
Hendikep  -0.5

tip 1. a ostatak meča bude 1 opklada je dobitna. U svim drugim slučajevima opklada je gubitna

Hendikep -0.75

tip 1.  a ostatku meča bude pobjeda domaćina sa jednim golom razlike pola uloga se vraća, a pola ulaže na kvotu koja je bila aktuelna u vreme odigravanja. Ukoliko u ostatku meča bude pobjeda domaćina od 2 ili više razlike opklada je dobitna u punom iznosu.

Hendikep -1

tip 1. U slučaju pobjede u ostatku meča domaćina od jednog gola razlike kompletan ulog se vraća igraču. U slučaju pobjede od 2 ili više razlike u ostatku meča od momenta odigravanja opklade, opklada je dobitna. U svim ostalim scenarijima opklada je gubitna.

  Dupla pobjeda
D2 Domaćin pobjeđuje u   oba poluvremena
G2 Gost pobjeđuje u oba   poluvremena
  Tačno golova
0 Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
1 Na utakmici će biti   postignut tačno 1 gol
2 Na utakmici će biti   postignuto tačno 2 gola
3 Na utakmici će biti   postignuto tačno 3 gola
4 Na utakmici će biti   postignuto tačno 4 gola
5 Na utakmici će biti   postignuto tačno 5 gola
5+ Na utakmici će biti   postignuto bar 5 golova
6+ Na utakmici će biti   postignuto bar 6 golova
No 1 Na utakmici neće biti   postignut tačno 1 gol
No 2 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 2 gola
No 3 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 3 gola
No 4 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 4 gola
  Domaćin golova
0 Domaćin ne postiže   gol na utakmici
1 Domaćin postiže tačno   1 gol na utakmici
2 Domaćin postiže tačno   2 gola na utakmici
3 Domaćin postiže tačno   3 gola na utakmici
3+ Domaćin postiže bar 3   gola na utakmici
4 Domaćin postiže tačno   4 gola na utakmici
No 1 Domaćin neće postići   tačno 1 gol na utakmici
No 2 Domaćin neće postići   tačno 2 gola na utakmici
No 3 Domaćin neće postići   tačno 3 gola na utakmici
  Gost golova
0 Gost ne postiže gol   na utakmici
1 Gost postiže tačno 1   gol na utakmici
2 Gost postiže tačno 2   gola na utakmici
3 Gost postiže tačno 3   gola na utakmici
3+ Gost postiže bar 3   gola na utakmici
4 Gost postiže tačno 4   gola na utakmici
No 1 Gost neće postići   tačno 1 gol na utakmici
No 2 Gost neće postići   tačno 2 gola na utakmici
No 3 Gost neće postići   tačno 3 gola na utakmici
  Par/Nepar
Par Paran broj golova na   utakmici ili 0:0
Nepar Neparan broj golova   na utakmici
  Domaćin nepar/par
Par Domaćin postiže paran   broj golova na utakmici
Nepar Domaćin postiže   neparan broj golova na utakmici
  Gost nepar/par
Par Gost postiže paran   broj golova na utakmici
Nepar Gost postiže neparan   broj golova na utakmici
  Uk.Golova
0-2 Na utakmici će biti   postignuto manje od 3 gola
3+ Na utakmici će biti   postignuto bar 3 gola na meču
  Tačan rezultat
0:0 Utakmica se završava   rezultatom 0:0
1:0 Utakmica se završava   rezultatom 1:0
2:0 Utakmica se završava   rezultatom 2:0
3:0 Utakmica se završava   rezultatom 3:0
4:0 Utakmica se završava   rezultatom 4:0
0:1 Utakmica se završava   rezultatom 0:1
1:1 Utakmica se završava   rezultatom 1:1
2:1 Utakmica se završava   rezultatom 2:1
3:1 Utakmica se završava   rezultatom 3:1
4:1 Utakmica se završava   rezultatom 4:1
0:2 Utakmica se završava   rezultatom 0:2
1:2 Utakmica se završava   rezultatom 1:2
2:2 Utakmica se završava   rezultatom 2:2
3:2 Utakmica se završava   rezultatom 3:2
4:2 Utakmica se završava   rezultatom 4:2
0:3 Utakmica se završava   rezultatom 0:3
1:3 Utakmica se završava   rezultatom 1:3
2:3 Utakmica se završava   rezultatom 2:3
3:3 Utakmica se završava   rezultatom 3:3
4:3 Utakmica se završava   rezultatom 4:3
0:4 Utakmica se završava   rezultatom 0:4
1:4 Utakmica se završava   rezultatom 1:4
2:4 Utakmica se završava   rezultatom 2:4
3:4 Utakmica se završava   rezultatom 3:4
4:4 Utakmica se završava   rezultatom 4:4
Ostalo Utakmica se završava   drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "tačan   rezultat"  
  Poluvreme/Kraj tačan rezultat
0:0 0:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:0
0:0 0:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:1
0:0 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:0 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:0 1:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:0
0:0 1:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:1
0:0 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
0:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
0:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
0:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:1 0:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:1
0:1 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:1 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:1 1:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 1:1
0:1 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
0:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:2 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:2 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:2 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:2 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:2 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:3 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:3 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:3 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:3 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:0 1:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:0
1:0 1:1 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:1
1:0 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
1:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
1:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
1:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:1 1:1 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 1:1
1:1 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
1:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:2 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:2 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:2 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:2 i na meču će biti postignuto bar 4 gola
2:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
2:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
2:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
2:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 2:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
2:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 2:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
2:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 2:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
3:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 3:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
3:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 3:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
4+ 4+ I u prvom i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola
  Tačan rezultat bilo kada
1:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:0
2:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:0
2:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:1
3:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:0
3:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:1
3:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:2
4:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 4:0
1:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:1
2:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:2
3:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:3
 0:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:1
0:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:2
1:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:2
0:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:3
1:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:3
2:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:3
0:4 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:4
  Gost pobjeđuje u oba   poluvremena
da Gost će pobijediti i u   prvom i u drugom poluvremenu
ne Gost neće pobijediti u   bar jednom poluvremenu
  Domaćin pobjeđuje bar jedno poluvreme
da Domaćin će pobijediti u   bar jednom poluvremenu
ne Domaćin neće pobijediti   ni u prvom ni u drugom poluvremenu
  Gost pobjeđuje bar jedno poluvreme
da Gost će pobijediti u   bar jednom poluvremenu
ne Gost neće pobijediti ni   u prvom ni u drugom poluvremenu
  Domaćin bez primljenog gola
da Domaćin neće primiti   nijedan gol na utakmici
ne Domaćin će primiti   bar jedan gol na utakmici
  Gost bez primljenog   gola
da Gost   neće primiti nijedan gol na utakmici
ne Gost   će primiti bar jedan gol na utakmici
  Domaćin postiže više golova
I pol Domaćin postiže više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Domaćin postiže više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Domaćin postiže   jednak broj golova u oba poluvremena
  Gost postiže više golova
I pol Gost postiže više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Gost postiže više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Gost postiže jednak   broj golova u oba poluvremena
  Dupla šansa (meč) i oba tima daju gol   u prvom poluvremenu
1X & IGG Pobjeda domaćina ili   neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
1X & ING Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
12 & IGG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu 
12 & ING Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
X2 & IGG Neriješeno ili pobjeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
X2 & ING Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
  Dupla šansa i oba tima daju gol u   drugom pol.
1X & II GG Pobjeda domaćina ili   neriješeno i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
1X & II NG Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
12 & II GG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i oba tima postižu bar 1 po gol u drugom poluvremenu 
12 & II NG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
X2 & II GG Neriješeno ili pobjeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
X2 & II NG Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
  Domaćin tačno golova I poluvreme
0 Domaćin ne postiže   gol u prvom poluvremenu
1 Domaćin postiže   tačno 1 gol u prvom poluvremenu
2 Domaćin postiže   tačno 2 gola u prvom poluvremenu
3+ Domaćin postiže bar   3 gola u prvom poluvremenu
  Gost tačno golova I   poluvreme
0 Gost ne postiže gol   u prvom poluvremenu
1 Gost postiže tačno 1   gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže tačno 2   gola u prvom poluvremenu
3+ Gost postiže bar 3   gola u prvom poluvremenu
  I pol.- Dupla šansa i oba tima daju   gol
I1X&IGG Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom   poluvremenu
I1X&ING Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
I12&IGG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar 1 po gol u prvom   poluvremenu
I12&ING Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
IX2&IGG Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
IX2&ING Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
  II Pol. Ishod i golovi
II1&II0-1 Domaćin pobjeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
II1&II2+ Domaćin pobjeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
IIX&II0-1 Neriješeno u drugom   poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
IIX&II2+ Neriješeno u drugom   poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
II2&II0-1 Gost pobjeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
II2&II2+ Gost pobjeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
  II pol.- Dupla šansa i oba tima daju   gol
II1X&IIGG Pobjeda domaćina ili   neriješeno u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
II1X&IING Pobjeda domaćina ili   neriješeno u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
II12&IIGG Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar 1 po gol u drugom   poluvremenu
II12&IING Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
IIX2&IIGG Neriješeno ili pobjeda   gosta u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
IIX2&IING Neriješeno ili pobjeda   gosta u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
  Duple opklade
I2+&4+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar 4 gola na cijeloj utakmici
D2+&G2+ I domaćin i gost   postižu bar po 2 gola na utakmici
GG&4+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i biće postignuto bar 4 gola na utakmici
  Multirezultat
1:0, 2:0 ili   3:0 Utakmica se završava   rezultatom 1:0, 2:0 ili 3:0
0:1, 0:2 ili   0:3 Utakmica se završava   rezultatom 0:1, 0:2 ili 0:3
4:0, 5:0 ili   6:0 Utakmica se završava   rezultatom 4:0, 5:0 ili 6:0
0:4, 0:5 ili   0:6 Utakmica se završava   rezultatom 0:4, 0:5 ili 0:6
2:1, 3:1 ili   4:1 Utakmica se završava   rezultatom 2:1, 3:1 ili 4:1
1:2, 1:3 ili   1:4 Utakmica se završava   rezultatom 1:2, 1:3 ili 1:4
3:2, 4:2 4:3   ili 5:1 Utakmica se završava   rezultatom 3:2, 4:2 4:3 ili 5:1
2:3, 2:4, 3:4   ili 1:5 Utakmica se završava   rezultatom 2:3, 2:4, 3:4 ili 1:5
pob.domaćin-ostali   rez Domaćin pobjeđuje   drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "multirezultat"  
pob.gost-ostali   rez Gost   pobjeđuje drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre   "multirezultat" 
X Meč se završava   rezultatom 0:0
  Vreme Prvog Gola
0-10 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
0-15 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 14:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
0-27 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 26:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
11+ Prvi gol će biti   postignut posle 10:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
16+ Prvi gol će biti   postignut posle 15:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
28+ Prvi gol će biti   postignut posle 27:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
  Domaćin golova
I1+&II1+ Domaćin postiže bar 1   gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u drugom poluvremenu
  Gost golova
I1+&II1+ Gost postiže bar 1   gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u drugom poluvremenu
  I pol.-daje prvi gol
1 Domaćin postiže prvi   gol u prvom poluvremenu
X Neće biti postignut   nijedan gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol   u prvom poluvremenu
  I pol.- dupla šansa
I 1X Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu
I 12 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu
I X2 Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu
  I pol. - DNB
1 Pobjeda domaćina na   poluvremenu (ako bude neriješeno na poluvremenu računa se kvota 1)
2 Pobjeda gosta na   poluvremenu (ako bude neriješeno  na   poluvremenu računa se kvota 1)
  I pol.- hendikep 1X2
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
X Neriješeni ishod sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
  I pol. Hendikep
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
  I pol. - tačno golova
0 U prvom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
1 U prvom poluvremenu   će biti postignut tačno 1 gol
2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto tačno 2 gola
3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto tačno 3 gola
3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
No I 1 U prvom poluvremenu   neće biti postignut tačno 1 gol
No I 2 U prvom poluvremenu   neće biti postignuto tačno 2 gola
  I pol.- par/nepar
Nepar Neparan broj golova u   prvom poluvremenu
Par Paran broj golova u   prvom poluvremenu ili 0:0
  I pol. Ishod I golovi
I1 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I1 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
IX & I0-1 Neriješeno na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
IX & I2+ Neriješeno na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I2 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I2 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
  I pol.- daje sledeći gol
1 Domaćin postiže   sledeći gol u prvom poluvremenu
X Nema sledećeg gola u   prvom poluvremenu
2 Gost postiže sleći   gol u prvom poluvremenu
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:1
0:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:2
ostalo Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "I pol. - tačan   rezultat"
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:1
3:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 3:1
3:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 3:2
0:1 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:2
0:3 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:3
1:3 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:3
2:3 Prvo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:3
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
X-1 & I0 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i neće biti postignut nijedan gol u prvom   poluvremenu
X-X & I0 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i neće biti postignut nijedan gol u   prvom poluvremenu
X-2 & I0 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i neće biti postignut nijedan gol u prvom   poluvremenu
1-1 & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1-X & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1-2 & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
X-1 & I1+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
X-X & I1+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
X-2 & I1+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2-1 & I1+ Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
2-X & I1+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2-2 & I1+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
1-X & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1-2 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola
X-1 &I0-1 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
X-X &I0-1 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
X-2 &I0-1 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola
2-1 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
2-X & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2-2 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
1-1 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1-X & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto 2 dva gola
1-2 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
X-1 & I2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
X-X & I2+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
X-2 & I2+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
2-1 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
2-X & I2+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2-2 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
1-X & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1-2 & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola
X-1 &I0-2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
X-X &I0-2 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
X-2 &I0-2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola
2-1 & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
2-X & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2-2 & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
1-1 & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1-X & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1-2 & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
X-1 & I3+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
X-X & I3+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
X-2 & I3+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
2-1 & I3+ Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
2-X & I3+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2-2 & I3+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
  Poluvreme/kraj i tačan broj golova
X-X & 0 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i neće biti postignut nijedan gol na   utakmici
1-1 & 1 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
X-1 & 1 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
X-2 & 1 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
2-2 & 1 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
1-1 & 2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
1-X & 2 Domaćin vodi na   poluvremenu a meč se završava neriješeno i na utakmici će biti postignuto tačno   2 gola
X-1 & 2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-X & 2 Neriješeno   na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-2 & 2 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
2-X & 2 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 2 gola
2-2 & 2 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
1-1 & 3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
1-2 & 3 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
X-1 & 3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
X-2 & 3 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
2-1 & 3 Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
2-2 & 3 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
1-1 & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
1-X & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
1-2 & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
X-1 & 4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
X-X & 4 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
X-2 & 4 Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
2-1 & 4 Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
2-X & 4 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
1-1 & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
1-X & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava neriješeno i na utakmici će biti postignuto   bar 5 golova
1-2 & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
X-1 & 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
X-X & 5+ Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto bar   5 golova
X-2 & 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
2-1 & 5+ Gost vodi na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
2-X & 5+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerijšeno i na utakmici će biti postignuto   bar 5 golova
2-2 & 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
   
  II pol.konačan ishod
1 Domaćin pobjeđuje u   drugom poluvremenu
X Neriješen rezultat u   drugom poluvremenu
2 Gost pobjeđuje u   drugom poluvremenu
  Drugo poluvreme-prvi gol
1 Domaćin postiže prvi   gol u drugom poluvremenu
X Neće biti postignut   nijedan gol u drugom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol   u drugom poluvremenu
  II pol.- dupla šansa
II 1X Pobjeda domaćina ili   neriješeno u drugom poluvremenu 
II 12 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u drugom poluvremenu
II X2 Neriješeno ili pobjeda   gosta u drugom poluvremenu
  Domaćin ili više 2.5
da Pobjeda domaćina ili   će na utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Neriješeno ili pobjeda   gosta i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola
  Domaćin ili manje 2.5
da Pobjeda   domaćina ili će na utakmici biti postignuto manje od 3 gola 
ne Neriješeno ili pobjeda   gosta i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
  Neriješeno ili više 2.5
da Neriješeno ili će na   utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola
  Neriješeno ili manje 2.5
da Neriješeno ili će na   utakmici biti postignuto manje od 3 gola
ne Pobjeda   domaćina ili pobjeda gosta i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola 
  Gost ili više 2.5
da Pobjeda gosta ili će   na utakmici biti postignuto bar 3 gola 
ne Neriješeno ili pobjeda   domaćina i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola 
  Gost ili manje 2.5
da Pobjeda   gosta ili će na utakmici biti postignuto manje od 3 gola 
ne Neriješeno   ili pobjeda domaćina i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola 
  II pol. - DNB
1 Pobjeda domaćina u   drugom poluvremenu (ako bude neriješeno računa se kvota 1)
2 Pobjeda gosta u drugom   poluvremenu (ako bude nerijršeno računa se kvota 1)
  Domaćin ili oba time daju gol
da Pobjeda domaćina ili   oba tima daju bar po 1 gol 
ne Neriješeno ili pobjeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol na meču
  Neriješeno ili oba tima daju gol
da Neriješeno   ili oba tima daju bar po 1 gol 
ne Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na meču 
  Gost ili oba daju gol
da Pobjeda   gosta ili oba tima daju bar po 1 gol 
ne Pobjeda domaćina ili   neriješeno i bar jedan tim ne postiže gol na meču
  Domaćin ili bez primljenog gola
da Pobjeda domaćina ili   barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Neriješeno ili pobjeda   gosta I oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
  Neriješeno ili bez primljenog gola
da Neriješeno ili barem   jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
  Gost ili bez primljenog gola
da Pobjeda gosta ili   barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobjeda domaćina ili   neriješeno i oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
  II pol.- HD 1X2
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
X Neriješeni ishod sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
  II pol.- HD
1 Pobjeda domaćina sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobjeda gosta sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
  II pol. - tačno golova
0 U drugom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
1 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 1 gol
2 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 2 gola
3 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 3 gola
2+ U drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
No II 1 U drugom poluvremenu   neće biti postignut tačno 1 gol
No II 2 U drugom poluvremenu   neće biti postignuto tačno 2 gola
  II pol.- par/nepar
Par Paran broj golova u   drugom poluvremenu ili 0:0
NePar Neparan broj golova u   drugom poluvremenu
  II pol. - tačan rezultat
0:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:0
0:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:2
1:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:0
1:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:1
1:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:2
2:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:1
2:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:2
ostalo Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom koji nije u ponudi u igri "II pol. - tačan   rezultat"
  Tačan rezultat II Pol
0:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:1
3:0 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 3:0
3:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 3:1
3:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 3:2
0:1 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:2
1:3 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 1:3
2:3 Drugo poluvrijeme se   završava rezultatom 2:3
  Pol/kraj dupla šansa
I 1X&1 Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina na utakmici
I 1X&X Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice
I 1X&2 Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda gosta na utakmici
I 12&1 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina na utakmici
I 12&X Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice
I 12&2 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i pobjeda gosta na utakmici
I X2&1 Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina na utakmici
IX2&X Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice
IX2&2 Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i pobjeda gosta na kraju utakmice
I 1&1X Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili neriješeno na kraju utakmice
I 1&12 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I 1&X2 Domaćin vodi na   poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I X&1X Neriješeno na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili neriješeno na kraju utakmice
I X&12 Neriješeno na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I X&X2 Neriješeno na   poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I 2&1X Gost vodi na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili neriješeno na kraju utakmice
I 2&12 Gost vodi na   poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I2&X2 Gost vodi na   poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I 1X&1X Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina ili neriješeno na kraju utakmice
I 1X&12 Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju   utakmice
I 1X&X2 Pobjeda domaćina ili   neriješeno u prvom poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju utakmice
I 12&1X Pobjeda domaćina ili   pojbeda gosta u prvom poluvremenu i pojbeda domaćina ili neriješeno na kraju   utakmice
I 12&12 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju   utakmice
I 12&X2 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta u prvom poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju   utakmice
I X2&1X Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina ili neriješeno na kraju utakmice
I X2&12 Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i pobjeda domaćina ili pobjeda gosta na kraju   utakmice
I X2&X2 Neriješeno ili pobjeda   gosta u prvom poluvremenu i neriješeno ili pobjeda gosta na kraju utakmice
  Kon.ishod &GG/NG
1&IGG Pobjeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
X&IGG Neriješeno i oba tima   postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
2&IGG Pobjeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
1&ING Pobjeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
X&ING Neriješeno i bar jedan   tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
2&ING Pobjeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
1&IIGG Pobjeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
X&IIGG Neriješeno i oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
2&IIGG Pobjeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
1&IING Pobjeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
X&IING Neriješeno i bar jedan   tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
2&IING Pobjeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
  Poluvrijeme & GG/NG
I1&IGG Domaćin vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
IX&IGG Neriješeno na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I2&IGG Gost vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I1&ING Domaćin vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
IX&ING Neriješeno na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I2&ING Gost vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I1&IIGG Domaćin vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
IX&IIGG Neriješeno na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
I2&IIGG Gost vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
I1&IING Domaćin vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
IX&IING Neriješeno na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
I2&IING Gost vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
  Dupla šansa i više golova
1X&1> Pobjeda domaćina ili   neriješeno i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
1X&1=2 Pobjeda domaćina ili   neriješeno i jednak broj golova u oba poluvremena
1X&2> Pobjeda domaćina ili   neriješeno i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
12&1> Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
12&1=2 Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i jednak broj golova u oba poluvremena
12&2> Pobjeda domaćina ili   pobjeda gosta i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
X2&1> Neriješeno ili pobjeda   gosta i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
X2&1=2 Neriješeno ili pobjeda   gosta i jednak broj golova u oba poluvremena
X2&2> Neriješeno ili pobjeda   gosta i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
  Trodupla opklada
1&I   0&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1&I   0&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1&I   0&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
1&I   0&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1&I   0&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
1&I   0&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
1&I   0&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1&I   0&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
1&I   0-1&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
1&I   0-1&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
1&I   0-1&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   0-1&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
1&I   0-1&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
1&I   0-1&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
1&I   0-1&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
1&I   0-1&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0-1&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1+&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1&I   1+&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1&I   1+&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
1&I   1+&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1&I   1+&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
1&I   1+&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
1&I   1+&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1&I   1+&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1+&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
1&I   0-2&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
1&I   0-2&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
1&I   0-2&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   0-2&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
1&I   0-2&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
1&I   0-2&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
1&I   0-2&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
1&I   0-2&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0-2&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 2+   &II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I 2+   &II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I 2+   &II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 2+   &II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I 2+   &II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I 2+   &II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I 2+   &II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I 2+   &II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 2+   &II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1-2&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   1-2&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   1-2&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   1-2&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   1-2&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   1-2&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   1-2&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   1-2&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1-2&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1-3&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   1-3&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   1-3&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   1-3&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   1-3&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   1-3&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   1-3&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   1-3&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1-3&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   2-3&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   2-3&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   2-3&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   2-3&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   2-3&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   2-3&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   2-3&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   2-3&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   2-3&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   3+&II 0-1 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   3+&II 1+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   3+&II 1-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   3+&II 0-2 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   3+&II 2+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   3+&II 0-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   3+&II 3+ Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   3+&II 1-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   3+&II 2-3 Pobjeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
  Trodupla opklada
2&I   0&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2&I   0&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2&I   0&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
2&I   0&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2&I   0&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2&I   0&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
2&I   0&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2&I   0&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
2&I   0-1&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
2&I   0-1&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
2&I   0-1&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   0-1&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
2&I   0-1&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
2&I   0-1&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
2&I   0-1&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
2&I   0-1&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0-1&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1+&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2&I   1+&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2&I   1+&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
2&I   1+&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2&I   1+&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2&I   1+&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
2&I   1+&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2&I   1+&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1+&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
2&I   0-2&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
2&I   0-2&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
2&I   0-2&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   0-2&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
2&I   0-2&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
2&I   0-2&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
2&I   0-2&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
2&I   0-2&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0-2&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 2+   &II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I 2+   &II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I 2+   &II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 2+   &II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I 2+   &II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I 2+   &II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I 2+   &II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I 2+   &II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 2+   &II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1-2&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   1-2&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   1-2&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   1-2&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   1-2&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   1-2&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   1-2&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   1-2&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1-2&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1-3&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   1-3&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   1-3&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   1-3&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   1-3&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   1-3&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   1-3&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   1-3&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1-3&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   2-3&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   2-3&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   2-3&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   2-3&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   2-3&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   2-3&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   2-3&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   2-3&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   2-3&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   3+&II 0-1 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   3+&II 1+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   3+&II 1-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   3+&II 0-2 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   3+&II 2+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   3+&II 0-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   3+&II 3+ Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   3+&II 1-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   3+&II 2-3 Pobjeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
  Dupla sigurica
1 ili 2+ Pobjeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto na utakmici
X ili 2+ Neriješeno ili će bar 2   gola biti postignuto na utakmici
2 ili 2+ Pobjeda gosta ili će 2   dva gola biti postignuto na utakmici
1 illi 3+ Pobjeda domaćina ili   će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
X ili 3+ Neriješeno ili će bar 3   gola biti postingnuto na utakmici
2 ili 3+ Pobjeda gosta ili će   bar 3 gola biti postignuto na utakmici
1 ili 4+ Pobjeda domaćina ili   će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
X ili 4+ Neriješeno ili će bar 4   gola biti postignuto na utakmici
2 ili 4+ Pobjeda gosta ili će   bar 4 gola biti postignuto na utakmici
1 ili GG Pobjeda domaćina ili   oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X ili GG Neriješeno ili oba tima   postižu bar po 1 gol na utakmici
2 ili GG Pobjeda gosta ili oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 ili I 2+ Pobjeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto u prvom poluvremenu
X ili I 2+ Neriješeno ili će bar 2   gola biti postignuto u prvom poluvremenu
2 ili I 2+ Pobjeda gosta ili će   bar 2 gola biti postignuto u prvom poluvremenu
1 ili II 2+ Pobjeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto u drugom poluvremenu
X ili II 2+ Neriješeno ili će bar 2   gola biti postignuto u drugom poluvremenu
2 ili II 2+ Pobjeda gosta ili će   bar 2 gola biti postignuto u drugom poluvremenu
GG ili 3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici ili će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
GG ili 4+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
IGG ili IIGG Oba tima postižu bar   po 1 gol u prvom poluvremenu ili oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
D3+ ili G3+ Domaćin postiže bar 3   gola na utakmici ili gost postiže bar 3 gola na utakmici
I2+ ili 4+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
I2+ ili II2+ U prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola ili će u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
  Trostruka sigurica
1-1 1> 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
1-1 2> 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
1-1 1=2 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će bar 5   golova biti postignuto na utakmici
2-2 1> 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 2> 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 1=2 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobjeđuje ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će bar 5   golova biti postignuto na utakmici
X-1 1> 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin ili više golova u prvom poluvremenu nego u   drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-1 2> 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin ili više golova u drugom poluvremenu nego u   prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-1 1=2 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje domaćin ili jednak broj golova u oba poluvremena ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 1> 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom   ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 2> 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom   ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 1=2 5+ Neriješeno na   poluvremenu a pobjeđuje gost ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će   bar 5 golova biti postignuto na utakmici
  Ukupno faulova
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dosuđeno više faulova od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dosuđeno manje faulova od zadate granice
  Ukupno ofsajda
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dosuđeno više ofsajda od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dosuđeno manje ofsajda od zadate granice
  Prvi strijlac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
X igrač X Igrač će postići prvi gol na meču
  X strijelac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut X gol
igrač Određeni strelac   postiže X gol
  Poslednji strijelac
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići poslednji   gol na meču
  Strijelac bilo kada
Nema gola Na utakmici neće biti postignut   nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići najmanje 1   gol na meču u bilo kom trenutku
  Korneri 3 načina
više od zadate   granice Na utakmici će biti   postignuto više kornera od zadate granice
tačno u odnosu   na zadatu granicu Na utakmici će biti   postignuto tačno onoliko kornera koliko iznosi zadata granica
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   postignuto manje kornera od zadate granice
  Korneri 1X2
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će   imati jedak broj izvedenih kornera na utakmici
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici
  Poslednji korner
1 Poslednji korner na   utakmici izvodi domaćin
X Na utakmici neće biti   izveden nijedan korner
2 Poslednji korner na   utakmici izvodi gost
  Korneri Hendikep
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kornera na meču
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kornera na   meču
  Hendikep kornera
H1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kornera na meču
HX Oba   tima izvode isti broj kornera sa uračunatim hendikepom kornera na meču
H2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kornera na   meču
  Ukupno kornera
više od zadate   granice Na utakmici će biti   izvedeno više kornera od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   izvedeno manje kornera od zadate granice
  Korneri - opseg
0-8 Na utakmici će biti   izvedeno manje od 9 kornera
9-11 Na utakmici će biti   izvedeno od 9 do 11 kornera
12+ Na utakmici će biti   izvedeno bar 12 kornera
  Domaćin korneri - opseg
0-2 Domaćin će izvesti   manje od 3 kornera na utakmici
3-4 Domaćin će izvesti 3   ili 4 kornera na utakmici
5-6 Domaćin će izvesti 5   ili 6 kornera na utakmici
7+ Domaćin će izvesti   bar 7 kornera na utakmici
  Gost korneri - opseg
0-2 Gost će izvesti manje   od 3 kornera na utakmici
3-4 Gost će izvesti 3 ili   4 kornera na utakmici
5-6 Gost će izvesti 5 ili   6 kornera na utakmici
7+ Gost će izvesti bar 7   kornera na utakmici
  Par/Nepar korneri
Nepar Neparan broj kornera   na utakmici
Par Paran broj kornera na   utakmici ili 0:0 u kornerima
  I pol. - korneri 1X2
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta u prvom poluvremenu
X Domaćin i gost će   imati jedak broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina u prvom poluvremenu
  I pol.-korner broj X
1 X korner u prvom   poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu   neće biti izveden X korner
2 X korner u prvom   poluvremenu izvodi gost
  Prvo poluvreme- poslednji korner
1 Poslednji korner u   prvom poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu   neće biti izveden nijedan korner
2 Poslednji korner u   prvom poluvremenu izvodi gost
  I pol. - hendikep kornera
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta u prvom poluvremenu uz uračunat hendikep kornera   na meču
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina u prvom poluvremenu uz uračunat hendikep   kornera na meču
  I pol. - Ukupno kornera
više od zadate   granice U prvom poluvremenu   će biti izvedeno više kornera od zadate granice
manje od   zadate granice U prvom poluvremenu   će biti izvedeno manje kornera od zadate granice
  I pol.-domaćin tačno kornera
0-1 Domaćin će izvesti   manje od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Domaćin će izvesti   tačno 2 kornera u prvom poluvremenu
3 Domaćin će izvesti   tačno 3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Domaćin će izvesti   bar 4 kornera u prvom poluvremenu
  I pol.-gost tačno kornera
0-1 Gost će izvesti manje   od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Gost će izvesti tačno   2 kornera u prvom poluvremenu
3 Gost će izvesti tačno   3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Gost će izvesti bar 4   kornera u prvom poluvremenu
  I pol. - opseg kornera
0-4 U prvom poluvremenu   će biti izvedeno manje od 5 kornera
5-6 U prvom poluvremenu   će biti izvedeno 5 ili 6 kornera
7+ U prvom poluvremenu   će biti izvedeno bar 7 kornera
  I pol. -par/nepar kornera
nepar Neparan broj kornera   u prvom poluvremenu
par Paran broj kornera u   prvom poluvremenu ili 0:0 u kornerima
  Domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti   više kornera od zadate granice na utakmici
manje Domaćin će izvesti   manje kornera od zadate granice na utakmici
  Gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više   kornera od zadate granice na utakmici
manje Gost će izvesti manje   kornera od zadate granice na utakmici
  I pol. - domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti   više kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Domaćin će izvesti   manje kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
  I pol. - gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više   kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Gost će izvesti manje   kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
  Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi   X korner
X Nema X kornera
2 Gost prvi izvodi X   korner
  I pol. Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi   X korner u prvom poluvremenu
X Nema X kornera u   prvom poluvremenu
2 Gost prvi izvodi X   korner u prvom poluvremenu
  Korner broj X
1 Domaćin izvodi X   korner
X Nema X kornera
2 Gost izvodi X korner
  5, 10, 15 minuta - korneri 1X2  od  X   do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera u naznačenom intervalu
X Isti broj izvedenih   kornera i domaćin i gost u naznačenom intervalu
2 Gost će imati više   izvedenih kornera u naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - ukupno kornera   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
Manje Manje kornera od   zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više kornera od   zadate granice u naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - korneri hendikep   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
H1 Domaćin će imati   više izvedenih kornera sa uračunatim hendikepom u naznačenom intervalu
H2 Gost će imati više   izvedenih kornera sa uračunatim hendikepom u naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - X korner od  X do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin izvodi X   korner u naznačenom intervalu
2 Gost izvodi X korner   u naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - Domaćin ukupno   kornera od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Manje Domaćin izvodi manje   kornera od navedene granice u naznačenom intervalu
Više Domaćin izvodi više   kornera od navedene granice  u   naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - Gost ukupno   kornera od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Manje Gost izvodi manje   kornera od navedene granice u naznačenom intervalu
Više Gost izvodi više   kornera od navedene granice  u   naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - par/nepar korneri   od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Nepar Neparan broj kornera   u naznačenom intervalu
Par Paran broj kornera u   naznačenom intervalu
  Kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će   imati jednak broj dobijenih kartona na utakmici
2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina na utakmici
  Hendikep kartoni
H1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kartona na meču
H2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kartona na   meču
  Direktan crveni karton
da Na utakmici igrač   dobija direktan crveni karton
ne Na utakmici neće biti   dodeljen direktan crveni karton igraču
  Igrač da dobije karton
X igrač X Igrač će dobiti   karton u toku utakmice
  Prvi karton
1 Prvi karton na   utakmici dobija igrač iz domaćeg tima
X Na utakmici neće biti   dodeljen nijedan karton
2 Prvi karton na   utakmici dobija igrač iz gostujućeg tima
  Ukupno kartona
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dodeljeno više kartona od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dodeljeno manje kartona od zadate granice
  Tačno kartona
0-3 Na utakmici će biti   dodijeljeno će biti dodeljeno manje od 4 kartona
4 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 4 kartona
5 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 5 kartona
6 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 6 kartona
7 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 7 kartona
8 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 8 kartona
9 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 9 kartona
10 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 10 kartona
11 Na utakmici će biti   dodijeljeno tačno 11 kartona
12+ Na utakmici će biti   dodijeljeno bar 12 kartona
  Domaćin tačno kartona
0-1 Domaćin će dobiti   manje od 2 kartona na utakmici
2 Domaćin će dobiti   tačno 2 kartona na utakmici
3 Domaćin će dobiti   tačno 3 kartona na utakmici
4+ Domaćin će dobiti bar   4 kartona na utakmici
  Gost tačno kartona
0-1 Gost će dobiti manje   od 2 kartona na utakmici
2 Gost će dobiti tačno   2 kartona na utakmici
3 Gost će dobiti tačno   3 kartona na utakmici
4+ Gost će dobiti bar 4   kartona na utakmici
  I pol.- kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta u prvom poluvremenu
X Domaćin i gost će   imati jednak broj dobijenih kartona u prvom poluvremenu
2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina u prvom poluvremenu
  I pol. -1 karton
1 Domaćin dobija prvi   karton u prvom poluvremenu
X U prvom poluvremenu   neće biti dodeljen nijedan karton
2 Gost dobija prvi   karton u prvom poluvremenu
  I pol.-ukupno kartona
više od zadate   granice U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno više kartona od zadate granice
manje od   zadate granice U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno manje kartona od zadate granice
  I pol.- tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   neće biti dodijeljen nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   će biti dodijeljen tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno tačno 2 kartona
3 U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno tačno 3 kartona
4 U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno tačno 4 kartona
5 U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno tačno 5 kartona
6+ U prvom poluvremenu   će biti dodijeljeno bar 6 kartona
  I pol. - Domaćin tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   domaćin neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti bar 3 kartona
  I pol. - Gost tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   gost neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   gost će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   gost će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu   gost će dobiti bar 3 kartona
  Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti   više kartona od zadate granice
manje Domaćin će dobiti   manje  kartona od zadate granice
  Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više   kartona od zadate granice
manje Gost će dobiti manje   kartona od zadate granice
  I pol. Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti   više kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Domaćin će dobiti   manje kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
  I pol. Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više   kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Gost će dobiti manje   kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
  Isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača
  Domaćin isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača iz domaće ekipe
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača iz domaće ekipe
  Gost isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača iz gostujuće ekipe
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača iz gostujuće ekipe
  I Pol.- isključenje
da U prvom poluvremenu   će biti isključenje igrača
ne U prvom poluvremenu   neće biti isključenje igrača
  Zero bet
1 Pobjeda domaćina u   preostalom delu meča
X Neriješen rezultat u   preostalom delu meča
2 Pobjeda gosta u   preostalom delu meča
  Daje X gol
1 Domaćin postiže X gol
X Nema X gola
2 Gost postiže X gol
  X Način pogotka
Šut iz igre X gol će biti   postignut šutom iz igre
Glavom X gol će biti   postignut glavom
Autogol X gol će biti autogol
Penal X gol će biti   postignut iz penala
Slobodan   udarac X gol će biti   postignut direktno iz slobodnog udarca
X Nema X gola
  Zerobet I poluvreme
1 Pobjeda domaćina u   preostalom delu prvog poluvremena
X Neriješen rezultat u   preostalom delu prvog poluvremena
2 Pobjeda gosta u   preostalom delu prvog poluvremena
  Igrač daje 2+ gola
X igrač X igrač daje bar 2   gola na meču
  Igrač daje 3+ gola
X igrač X igrač daje bar 3   gola na meču
  Produžeci
da Na utakmici će se   igrati produžeci
ne Na utakmici neće biti   produžetka
  Produžeci - ukupno golova
OT Više Više golova u   produžecima od zadate granice
OT Manje Manje golova u   produžecima od zadate granice 
  Produžeci - hendikep
OT H1 Pobjeda   domaćina u produžecima sa uračunatim hendikepom
OT H2 Pobjeda   gosta u produžecima sa uračunatim hendikepom 
  Produžeci - tačan rezultat
0:0 Produžetak se   završava rezultatom 0:0
1:1 Produžetak se   završava rezultatom 1:1
2:2 Produžetak se   završava rezultatom 2:2
1:0 Produžetak se   završava rezultatom 1:0
2:0 Produžetak se   završava rezultatom 2:0
2:1 Produžetak se   završava rezultatom 2:1
0:1 Produžetak se   završava rezultatom 0:1
0:2 Produžetak se   završava rezultatom 0:2
1:2 Produžetak se   završava rezultatom 1:2
ostalo Produžetak se   završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "Produžeci -   tačan rezultat"  
  Produžeci - ukupno golova
više U produžetku će biti   postignuto više golova od zadate granice
manje U produžetku će biti   postignuto manje golova od zadate granice
  Produžeci - 1 Gol
1 Domaćin prvi postiže   gol u produžetku
X U produžetku neće   biti postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol   u produžetku
  Koji tim će izvesti početni udarac
1 Početni udarac izvodi   domaćin
2 Početni udarac izvodi   gost
  Produžeci - 1X2
1 Pojbeda domaćina u   produžecima
X Neriješen rezultat   produžetaka
2 Pobjeda gosta u   produžecima
  Ishod prvog produžetka - 1X2
1 Pobkeda domaćina u   prvom produžetku
X Neriješen rezultat u   prvom produžetku
2 Pobjeda gosta u prvom   produžetku
   
  Produžeci - koji tim pobjeđuje   ostatak meča
1 Pobjeda domaćina u   preostalom delu produžetka
X Neriješen rezultat u   preostalom delu produžetka
2 Pobjeda gosta u   preostalom delu meča produžetka
  Hendikep prvog produžetka
H1 Pobjeda   domaćina u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
H2 Pobjeda   gost u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
  X gol u produžetku
OT 1 Domaćin postiže X   gol u produžecima
OT X Nema X gola u   produžecima
OT 2 Gost postiže X gol u   produžecima
  Penali - pobjednik
1 Pobjeda domaćina   posle penala
2 Pobjeda gosta posle   penala
  Penali - ukupno golova
više Više golova od zadate   granice na penalima
manje Manje golova od   zadate granice na penalima
   
  Penali - Pobjednička margina
Domaćin sa 1   golom Domaćin pobjeđuje   posle penala sa jednim golom razlike
Domaćin sa 2   gola Domaćin pobjeđuje   posle penala sa dva gola razlike
Domaćin sa 3 i   više golova Domaćin pobjeđuje   posle penala sa tri i više golova razlike
Gost sa 1   golom Gost pobjeđuje posle   penala sa jednim golom razlike
Gost sa 2 gola Gost pobjeđuje posle   penala sa dva gola razlike
Gost sa 3 i   više golova Gost pobjeđuje sa tri   i više golova razlike
  Penali - tačan rezultat
0:1 Penal serija se   završava rezultatom 0:1
0:2 Penal serija se   završava rezultatom 0:2
0:3 Penal serija se   završava rezultatom 0:3
1:0 Penal serija se   završava rezultatom 1:0
1:2 Penal serija se   završava rezultatom 1:2
1:3 Penal serija se   završava rezultatom 1:3
1:4 Penal serija se   završava rezultatom 1:4
2:0 Penal serija se   završava rezultatom 2:0
2:1 Penal serija se   završava rezultatom 2:1
2:3 Penal serija se   završava rezultatom 2:3
2:4 Penal serija se   završava rezultatom 2:4
3:0 Penal serija se   završava rezultatom 3:0
3:1 Penal serija se   završava rezultatom 3:1
3:2 Penal serija se   završava rezultatom 3:2
3:4 Penal serija se   završava rezultatom 3:4
3:5 Penal serija se   završava rezultatom 3:5
1:3 Penal serija se   završava rezultatom 1:3
4:1 Penal serija se   završava rezultatom 4:1
4:2 Penal serija se   završava rezultatom 4:2
4:5 Penal serija se   završava rezultatom 4:5
5:3 Penal serija se   završava rezultatom 5:3
5:4 Penal serija se   završava rezultatom 5:4
ostalo Penal serija se   završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "Penali -   tačan rezultat"
  Penali - par/nepar
Nepar Neparan broj golova   na penalima
Par Paran broj golova na   penalima
  Penali - tačno golova
0-4 U penal seriji će   biti postignuto manje od 5 golova
5 U penal seriji će   biti postignuto tačno 5 golova
6 U penal seriji će   biti postignuto tačno 6 golova
7 U penal seriji će   biti postignuto tačno 7 golova
8 U penal seriji će   biti postignuto tačno 8 golova
9 U penal seriji će   biti postignuto tačno 9 golova
10+ U penal seriji će   biti postignuto bar 10 golova
  Domaćin golova u penal seriji
Manje Domaćin postiže   manje golova u penal seriji od navedene granice
Više Domaćin postiže više   golova na penalima od navedene granice
  Gost golova u penal   seriji
Manje Gost postiže manje   golova u penal seriji od navedene granice
Više Gost postiže više   golova u penal seriji od navedene granice
  Penal serija -   domaćin nepar/par 
Nepar Domaćin postiže   neparan broj golova u penal seriji 
Par Domaćin postiže   paran broj golova u penal seriji 
  Penal serija - gost   nepar/par 
Nepar Gost postiže neparan   broj golova u penal seriji 
Par Gost postiže paran   broj golova u penal seriji 
  To qualify (Ide dalje)
1 Domaćin ide dalje
2 Gost ide dalje
  Način pobjede
1 u regularnom   tolu Domaćin pobjeđuje u   regularnom toku meča
2 u regularnom   toku Gost pobjeđuje u   regularnom toku meča
1 na   produžetke Domaćin pobjeđuje   posle produžetaka
2 na   produžetke Gost pobjeđuje posle   produžetaka
1 posle penal   serije Domaćin pobjeđuje   posle izvođenja penal serije
2 posle penal   serije Gost pobjeđuje posle   izvođenja penal serije
  II pol. ishod I oba tima daju gol
II1&IIGG Domaćin pobjeđuje u   drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
II1&IING Domaćin pobjeđuje u   drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
IIX&IIGG Neriješeno u drugom   poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
IIX&IING Neriješeno u drugom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
II2&IIGG Gost pobjeđuje u   drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
II2&IING Gost pobjeđuje u   drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
  I pol. Ishod I oba tima daju gol
I1 & IGG Domaćin pobjeđuje u   prvom poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
I1 & ING Domaćin pobjeđuje u   prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
IX & IGG Nerijšeno u prvom   poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
IX & ING Nerijšeno u prvom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I2 & IGG Gost pobjeđuje u prvom   poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
I2 & ING Gost pobjeđuje u prvom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
  X strelac na meču
igrač Određeni strelac   postiže X gol
nema gola Na meču neće biti   postignut nijedan gol
  Osvaja trofej
1 Domaćin osvaja   trofej
2 Gost osvaja trofej
  5, 10, 15 minuta - 1X2 od X do Y   (X,Y= označen vremenski period)
1 Pobjeda domaćina u   naznačenom intervalu
X Neriješen rezultat u   naznačenom intervalu
2 Pobjeda gosta u   naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta - ukupno golova   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
Manje Manje golova od   zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više golova od   zadate granice u naznačenom intervalu
  5, 10, 15 minuta -  X gol od    X do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin postiže X   gol u naznačenom intervalu
X Nema X gola u   naznačenom intervalu
2 Gost postiže X gol u   naznačenom intervalu