Kada se uplaćuju bonus na osnovu Meridian+ kartice?


Bonusi na osnovu Meridian+ kartice se uplaćuju 1-og I 16-og u mjesecu na Vaš bonus račun.

Obračunski period je na 15 dana.

Ukoliko smatrate da ste ispunili uslove promocije slobodno kontaktirajte naš korisnički servis kako bi provjerili vaše aktivnosti.

 

 

Ukoliko smatrate da ste ispunili uslove promocije slobodno kontaktirajte naš korisnički servis kako bi provjerili vaše aktivnosti.