Kada se uplaćuju bonus na osnovu Meridian+ kartice?

Prednost igranja sa našom karticom je ta da svaki igrač ima povrat određenog procenta od ukupnog gubitka za period od dvije nedelje.

Bonusi na osnovu Meridian+ kartice se uplaćuju 1. i 16. u mjesecu na Vaš bonus račun.


Uslovi korišćenja bonusa:

  • Minimalna kvota po meču 1.35.
  • Minimalan broj parova 3.
  • Maksimalan dobitak po tiketu 20eur.