Home
KLAĐENJE
Šta je Automatski cashout?

Šta je Automatski cashout?

Automatski cashout je funkcija koja omogućava postavljanje vrijednosti cashout-a, koja u slučaju da dok je tiket u otvorenom statusu bude dostignuta tiket bude automatski isplaćen.

Da bi se automatski cashout postavio, potrebno je da u otvorenom tiketu postavite vrijednost koju želite da Vam bude automatski isplaćena, čim bude dostignuta.

Postoje minimalna i maksimalna vrijednost koju je moguće postaviti - minimalna vrijednost je uslovljena trenutnim iznosom cashout-a, maksimalna vrijednost je maksimalna vrijednost isplate na tiketu.

Da bi tiket bio isplaćen preko automatskog cashout-a, potrebno je da tiket u tom trenutku ispunjava sve uslove za regularni cashout. 

Da bi se vrijednost automatskog cashout-a postavila na tiket, potrebno je da u tom trenutku tiket ima ponuđen cashout.