Home
KAZINO IGRE
Vrste kazino igara

Vrste kazino igara

Slot igre

Slot igre su virtualne igre koje se priređuju pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Ukoliko se određeni isti simboli pojave u određenom redosledu (dobitnoj liniji) u tom slučaju igrač osvaja dobitak koji zavisi od unaprijed određene tabele dobitaka kao i uloga po dobitnoj liniji.​

- Kod slotova sa bonus igrom, potrebno je da igrač dobije unaprijed određenu kombinaciju simbola ili da sakupi određene simbole, nakon čega dobija Bonus igre i osvaja posebne Bonus dobitke.

- Kod slotova sa određenim brojem dobitnih linija, navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen brojem odabranih linija.

- Kod slotova sa dobitnim kombinacijama, nema dobitnih linija već je određene simbole potrebno samo složiti u svakoj od pet platnih kolona. Ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen sa 30.

 

Slot igre imaju sledeće osnovne modalitete: klasični jednolinijski/višelinijski slotovi i video slotovi, a cilj je da se slučajnom akcijom učesnika generiše slučajan niz simbola.

  • Slotovi sa n-linija: navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog na liniji pomnožen brojem odabranih linija.

  • Slotovi sa više obrtaja: posle prvog okretanja kolona, igrač bira kolone koje želi da zadrži, a ostatak kolona zavrti ponovo.

Prije nego što igrač započne igru, potrebno je i korisno da se upozna sa ‘tasterima’ koji su vezani za sve slot igre na sajtu, a kojih je, radi što lakšeg i jednostavnijeg snalaženja, daleko manje nego na ‘živim’ aparatima.

Prvi taster sa lijeve strane je View pays (obilježen slovom “i”).

Koristi se kako bi se igrač što bolje snašao sa ‘plaćanjem’ linija na ovoj igri, za tumačenje dobitaka, izgled linija, kao i vrijednosti dobijenih simbola u toku igre. View pays je opcija koja je nešto poput legende na ‘živim’ aparatima, gdje se takvo objašnjenje nalazi iznad ili ispod ekrana aparata.

Autoplay je opcija koja pokreće igru i kasira sama sav dobitak, a koristi se kada je unaprijed podešen željeni ulog, broj linija i odnos; sama se zaustavlja isključivo prilikom dobijanja besplatnih spinova.

0,5 +, Lines i Coins su oznake za podešavanje odnosa broja linija na igri i uloga u toku igre.

Max bet je opcija koja nam služi da u toku igre pritiskom na ovaj taster odigramo jedan spin na maksimalnom ulogu.

Spin je ujedno i Start taster koji pokreće samu igru. U trenutku pokretanja igre pojavljuje se Stop, gdje u svakom trenutku igrač može zaustaviti i ubrzati spin.

U slučaju dobitka određenog broja poena,mogu se pojaviti tasteri Double up i Collect (kod igara gdje postoji opcija Gamble), a koji omogućavaju da igrač svoj dobitak udvostruči pogađanjem boje karte (crveno-crno) ili učetvorostruči pogađanjem znaka (karo, herc, tref, pik). Napomena: nemaju sve slot igre Gamble opciju.

 

Online Rulet

Casino online rulet je virtualna igra u kojoj kuglica pada u brojeve na cilindru koji se izvlače pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Ulozi se sastoje iz ‘spoljnih’ i ‘unutrašnjih uloga’. 

Spoljni ulozi:

Ulozi koji su postavljeni izvan rasporeda brojeva na stolu.

- Crveno-crno (plaća 1:1)

 Igrač može birati hoće li postaviti ulog na to da li će kuglica stati na crveno ili crno polje. Zeleni broj-0 se ne računa.

- Veći-manji brojevi (plaća 1:1). Ulog na brojeve manje (od 1 do 18) ili veće (od 19 do 36).

- Par-nepar (plaća 1:1). Igrač polaže ulog na to da li će kuglica zaršiti na parnom ili neparnom broju.

- Trećina (tuce) (plaća 2:1). Igrač bira izmedju 3 tuceta (svaki 12 brojeva). Prva trećina pokriva brojeve od 1 do 12, drugo tuce od 13 do 24, i treće tuce od 25 do 36.

- Kolona (plaća 2:1). Svaka kolona se sastoji iz 12 brojeva. Igrač može birati da li će uložiti na prvu, drugu ili treću kolonu.​

Unutrašnji ulozi:

- Plen - ulog na jedan broj (plaća 35:1). Najveća isplata, ukoliko igrač odabere pravi broj. Minimalan i maksimalan ulog su navedeni na stolu.

- Ševal - odvojen ulog (dva broja) (plaća 17:1). Igrač postavlja ulog izmedju 2 susedna broja tako što će žeton postaviti na crtu koja ih razdvaja. Minimalan/maksimalan ulog su dvostruko veći od uloga u jedan broj.

- ‘Ulica’ (tri broja) (plaća 11:1). Ovaj ulog se postavlja na crtu ispod odabrana 3 broja. Minimalan/maksimalan ulog su trostruko veći od uloga u jedan broj.

- ‘Korner’ (četiri broja) (plaća 8:1). Korner ulog igrač postavlja tačno između željena 4 broja.

- ‘Crta’ (plaća 6:1). Crta povezuje dve ‘ulice’ i pokriva 6 brojeva.

 

Online Blackjack

Casino online Blackjack je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Cilj ove igre je da igračeva "ruka" (zbir karata koje su mu podijeljene, bez džokera) bude bliža broju 21 od ruke krupijea ili da iznosi tačno 21.

Idealno je kada je tačno 21, a u slučaju da igrač prekorači ovaj broj u zbiru karata-automatski gubi ulog.

Krupije se pridržava pravila, koja su obično takva da on mora vući kartu na svoj zbir 16, a stati pri zbiru karata koji iznosi 17 ili više.

Vrijednost karata:

U Blackjacku karte imaju sledeću vrijednost:

- A vrijedi 1 ili 11, po izboru igrača u određenoj situaciji.

- 10, J, Q, K vrijede po 10.

- Karte 2-9 nose svoju vrijednost.

- Boje ili znakovi karata (Pik, Tref, Herc, Karo) ne utiču na igru, niti imaju vrijednost.

Konačna vrijednost "ruke" se izračunava sabiranjem karata koje su igraču dodijeljene.

Ukoliko igrač ima karte (A, 6) tada zbir može biti 7 ili 17. Ukoliko traži još jednu kartu (a ona je npr. 4), onda ima (A, 6, 4), dakle zbir je 21. Ako je tražena karta kojim slučajem 7, onda će mu zbir iznositi 14 (A. 6, 7) (u ovom slučaju A se računa kao 1), jer bi u suprotnom imao zbir veći od dozvoljenog a samim tim i izgubio.

‘Meka’ ruka je ona koja sadrži A, a da pri tome ne prelazi zbir 21. 

Primjer: A, 6. Za ovaj zbir bi se reklo "mekih" 17 iz razloga što igrač može vući još jednu kartu bez opasnosti da prekorači 21. Dok bi drugi primjer (A, 6, 7) bio "tvrda" ruka.

Podjela karata i izbor igrača:

Nakon što igrač odredi koji ulog postavlja u igri, krupije dodjeljuje igraču dvije karte.

Sve su okrenute licem ka gore, osim krupijeove druge karte koju će on okrenuti tek kada igrač bude odigrao svoju „ruku“. Igračev izbor je sledeći: 

Stand/hit – zavisno od zbira prve dvije karte, igrač odlučuje da li će stati, ili zatražiti još jednu kartu. 

Double (duplo) - duplirati ulog znači postaviti isti iznos kao prvobitno uloženi, s tim da u takvoj situaciji igrač ima pravo na samo još jednu dodatnu kartu.

Split (razdvajanje) - Igrač može radvojiti karte u slučajevima kada ima dvije karte iste vrijednosti (par), bilo koje dvije karte vrijednosti 10 kao i dvije A.

U svim slučajevima razdvajanja igrač dodaje ulog na sto koji je jednak njegovom prvom ulogu i pravi dvije „ruke“. Zatim nastavlja igrati svaku ruku zasebno i prelaziti na drugu ruku tek po komletiranju prve. Važno je dodati da ukoliko razdvoji 2 Asa, što je osnovno pravilo, dobija samo po još jednu kartu na spomenute.​

Blackjack

Najjača kombinacija karata je Blackjack iznos od 21 u prve dvije dodijeljene karte (A+ bilo koja karta vrijednosti 10).

Ovaj dobitak Kazino isplaćuje u odnosu 3:2

Ovaj dobitak u igri dobija svaku krupijeovu ‘ruku’ osim Blackjacka krupijea.

U tom slučaju igrač niti dobija niti gubi, ulog ‘miruje’.

- Surrender(predaja)

Igrač ima pravo da se preda nakon početnog dijeljenja i tada se ‘ruka’ završava a krupije mu oduzima samo polovinu uloga.

- Insurance (osiguranje)

Ukoliko Krupije dobije jednog A, kao jednu od dvije karte, igrač dobija pravo ‘osiguranja’.Igrač u tom slučaju može da uloži polovinu od svog uloga da će krupije izvući kao drugu kartu 10, J, Q ili K.

 

Baccarat

Cilj igre je da predvidite čija će ruka pobijediti tako što će imati zbir što bliži broju 9.

Prije svakog dijeljenja morate postaviti ulog na to da li će ruka Igrača (Player) ili Bankara (Banker) osvojiti rundu tako što će biti najbliža zbiru 9.

Takođe postoji mogućnost klađenja na Neriješen (Tie) ishod, tačnije da ruke Igrača i Bankara imaju isti zbir.

Vrijednosti karata su sledeće:

            - Asovi su najslabije karte i vrijede 1 poen
            - Karte od 2 do 9 vrijede onoliko koliko je naznačeno na njima.
            - 10-ke i karte sa slikom (žandari, kraljice i kraljevi) vrijede 0.

Igra počinje dijeljenjem po dvije karte Igraču i Bankaru.

Ukoliko Igrač i Bankar imaju ruke iste vrijednosti, runda se završava neriješenim rezultatom. Pobjeđuje ulog postavljen na Neriješeno, a ulozi na Igrača i Bankara se vraćaju (Push). Vrijednost ruke se obračunava oduzimanjem broja deset od vrijednosti ruke koja iznosi 10 ili više. Na primjer, ruka koja ima 7 i 9 će vrijedeti 6 u Bakara igri (zbir karata je 16, pa se oduzima 10 i ostaje 6).

Ukoliko je vrijednost karata u ruci Igrača ili Bankara 8 ili 9 nakon dobijanja dvije početne karte, karte se više ne dijele ni Igraču ni Bankaru.

Ako je vrijednost bilo čije početne dvije karte 0-7, koristi se "Pravilo treće karte" da bi se odredilo da li će se treća karta podijeliti za jednu ili obje ruke. Igrač uvjek igra prvi.

VIDEO POKER

Video poker je online verzija jedne od najpopularnijih kartaških igara - Pokera, i u njoj je cilj da igrač dobije što bolju kombinaciju karata.

Prije početka igre, igrač određuje po kom ulogu će igrati, a taj ulog pomnožen sa kvotom koju dobitna kombinacija donosi određuje dobitak u ruci.

Jedna ruka se sastoji iz dva izvlačenja, započinje dijeljenjem 5 karata i igrač ima mogućnost da bira koje karte će ostaviti za naredno izvlačenje, a koje odbaciti.

Nakon drugog izvlačenja formiraju se dobitne kombinacije ukoliko ih ima i dobitak se pripisuje na igračev keš račun.

 

Kod standardnih video pokera dobitne kombinacije su sledeće: 

1.         Royal flush - 5 povezanih najjačih karata istog znaka (od 10 do A)
2.         Straight flush - takođe 5 povezanih karata istog znaka, ali ne najjačih
3.         Poker - 4 iste karte
4.         Full House - 2 iste (par) i 3 iste (trilling)
5.         Flush (boja) - 5 bilo kojih karata istog znaka
6.         Straight (kenta) - 5 povezanih karata bilo kojih znakova
7.         Trilling - 3 iste
8.         Dva para - 2 iste i 2 iste
9.         Par - 2 iste