Gdje mogu da vidim svoje Transfere (uplate i isplate)?


Sve vaše Transfere možete vidjeti u okviru opcije Moj nalog, u podopciji sa lijeve strane: Transferi. Podesite datum i pokrenite pretragu.

Svaka transakcija ima svoj broj, vrijeme, iznos i račun sa kojeg je realizovana. Ukoliko imate vise transakcija prebacite na drugu stranicu uz pomoc opcija na dnu stranice.