Home
UPLATA
Kako otvoriti Neteller račun?

Kako otvoriti Neteller račun?

Ukoliko nemate Neteller nalog registraciju možete izvršiti direktno na sajtu Neteller-a.
Odmah po otvaranju Neteller stranice nudi vam se opcija otvaranja naloga, klikom na opciju "Join for free" otpočinjete otvaranje naloga.
Prilikom otvaranja Neteller naloga molimo vas da vodite računa o ispravnosti unijetih podataka, jer će Neteller naknadno zahtijevati verifikaciju naloga i biće neophodno potvrditi unijete podatke.
Kako bi otvorili novi nalog potrebno da unesete sledeće podatke:
- U polje "Email address" - vašu aktivnu email adresu koja će biti vaše korisničko ime Neteller naloga;
- U polje "Password" - potrebno da je unesete lozinku koju ćete koristiti za logovanje na Neteller nalog i potvrdite je ponovnim unosom. Vodite računa jer lozinka treba da sadrži minimalno 8 karaktera, jedan broj i jedno veliko slovo;
- U okviru polja "Account currency" - odaberite valutu koju najčešće koristite i u kojoj želite da otvorite Neteller nalog. Molimo vas da imate u vidu da naknadne promjene valute Neteller naloga nisu moguće.
- U opciji "Personal Information" - unesite ime, prezime, datum rođenja, pol, adresu stanovanja, državu, region, grad, poštanski broj i broj telefona.
Klikom na dugme "Join now" prihvatate uslove korišćenja Neteller naloga i otvarate nalog.
 

 

Potvrdom registracije dobijate obaveštenje da je na Vašu email adresu poslat mail sa potvrdom registracije. Takođe dobijate obaveštenje o Neteller sigurnosnom  broju koji je potrebno da sačuvate na sigurnom mestu, jer će vam biti potreban prilikom dalje upotrebe Neteller naloga. Kako bi nastavili sa korišćenjem naloga potrebno je da deponujete novac gde vas vodi dugme "Deposit now".

 

Kako bi koristili vaš Neteller nalog neophodno je da imate novca na njemu. Sledeća opcija vas vodi na vaš nalog - "Account", obaveštava o tome i daje mogućnost nastavka uplate novca klikom na dugme "Money in".

U opciji "Account" čeka vas poruka u kojoj stoji da limite možete da povećate verifikacijom  naloga. Klikom na "verifying your account" u poruci otvara se kartica sa koracima verifikacije vašeg naloga.
Kao prvi korak Odaberite prvu opciju "Deposit funds" kako bi uplatili novac.

Otvara se opcija u okviru koje je neophodno da odaberete tip kartice koju ćete povezati sa vašim Neteller nalogom i kojom ćete deponovati novac na nalog. Novac deponujete u 3 koraka i  neophodno je da unesete ispravne podatke vaše kartice.

Kao drugi korak odaberite opciju "Create Security questions" kako bi povećali bezbjednost vašeg naloga kreirajući tri sigurnosna pitanja sa odgovorima.

 

Prilikom kreiranja sigurnosih odgovora molimo vas da vodite računa da će vam ona ponekad biti potrebna prilikom pristupa vašem Neteller nalogu. Svaki sigurnosni odgovor mora da sadrži između 2 i 22 karaktera i mora biti jedinstven i vama poznat. Isto sigurnosno pitanje ne možete koristiti dva puta. Sigurnosna pitanja i odgovore sačuvajte klikom na dugme "Save questions".

 

Nakon snimanja vaših sigurnosnih odgovora biće vam prikazana pitanja i odgovori kako bi ih sačuvali na sigurnom mjestu.

Kao treći korak verifikacije odaberite opciju "Submit identity verification documents" kako bi verifikovali vaš identitet.

 

Imajte u vidu da za verifikaciju Neteller naloga identifikacioni dokument mora biti validan. U padajućem meniju polja "Document type" odaberite tip dokumenta kojim ćete verifikovati nalog i u polje "Document ID number" unesite broj vašeg dokumenta. u okviru opcije "Expiry date" unesite datum isteka vašeg identifikacionog dokumenta ili štiklirajte opciju "No expiry date" ukoliko vaš dokument nema rok važenja. Klikom na dugme "Continue" nastavljate sa verifikacijom naloga.

 

Kako bi nastavili sa verifikacijom naloga klikom na opciju "Start verification" neophodno je da imate važeći identifikacioni dokument.

 

U opciji "Choose issuing country" odaberite zemlju u kojoj je izdat identifikacioni dokument kojim ćete verifikovati vaš nalog nakon čega klikom na sliku pasoša, lične karte ili vozačke dozvole odaberite tip identifikacionog dokumenta koji ćete koristiti za verifikaciju naloga.

 

Prvo je neophodno da uploadujete prednju stranu vašeg dokumenta (u prikazanom primjeru to je lična karta), klikom na opciju Choose File otvoriće se prozor gde je neophodno da uploadujete sliku prednje strane lične karte vodeći računa da ona ne bude veća od 8MB i da je u JPG ili PNG formatu. Nakon odabira slike verifikaciju nastavljate klikom na dugme "Continue".

Poslata slika za verifikaciju naloga se momentalno analizira. molimo vas da ne zatvarate prozor dok analiza dokumenta traje. Analiza najduže traje 1 minut.

Kao poslednji korak dobijate obaveštenje da su uspješno primljena vaša dokumenta i da će vam biti poslat email nakon završene verifikacije naloga.