Home
BONUSI
Gdje mogu da vidim tikete odigrane Bonus novcem?

Gdje mogu da vidim tikete odigrane Bonus novcem?

Tikete odigrane sa bonus sredstvima možete vidjeti u opciji Moj nalog - Tiketi i to na način da odaberete filter - Bonus.

Potrebno je da odaberete period za koji želite da provjerite tikete, status tiketa i na kraju da ostavite štrikirano Bonus račun.