Gdje mogu da vidim stanje na mom Bonus računu?


Kako bi bonus prešao na vaš bonus račun potrebno je da u notifikacija prihvatite dodijeljeni bonus.

Stanje na vašem Bonus računu možete vidjeti nakon logovanja na vaš nalog u okviru opcije Tiket sa desne strane. Kao i pozicioniranjem kursora u gornji desni ugao na opciju Keš račun, gdje će u padajućem meniju biti prikazano i stanje na Bonus računu kao posljednja opcija.