Pravila Live dealer igara


Kod svih igara, osim kada je Blackjack u pitanju, igrač odabere sto (krupijea), a potom  ulazi na sto tako što odabere (klikne) na minimalne/maximalne limite koji se nalaze ispod statističkih podataka svakog odredjenog stola.

Kod Roulett-a i Baccarat-a, moguće je odabrati najprije multiplayer opciju, koja nudi igranje sa većim brojem igrača istovremeno za stolom.

Live dealer igre je moguće kombinovati, igrati više igara istovremeno.

Potrebno je aktivirati polje 'add table' koje se nalazi u donjem levom delu ekrana kada se udje na svaki sto pojedinačno, i ubaciti koji sto i koju igru igrač želi da igra , pored već odabrane.

Baccarat - Pravila igre

Igra sa 52 karte u kojoj u kojoj je cilj predvidjeti i kladiti se čija će ruka biti bliža vrednosti 9.

Igrač se može kladiti na Krupijea, sebe, ili na neriješen rezultat.

Vrednosti karata:

A - jedan poen.

Karte u slikama i 10 - 0 poena.

Ostale karte nose svoju vrednost.

Igrač je obavezan da postavi ulog.

Potom se krupijeu i igraču dijele po dvije, a u zavisnosti od vrijednosti dobijenih poena, još po jedna karta.

Ukoliko dobijena vrijednost iznosi više od 10, oduzima se 10 poena i dobija rezultat.

Igrač dobija i treću kartu ukoliko je zbir karata 5 i manje.

Igrač staje na dvije karte ukoliko je zbir 6 i 7.

Krupije ne može povlačiti treću kartu ukoliko igrač ima zbir karata 8 ili 9.

Roulette - Pravila igre

Rulet je igra u kojoj bačena loptica od strane krupijea pada u brojeve od 0, koja je zelene boje, do 36 naizmenično crvene i crvene boje, na okruglom cilindru.

Igrač može položiti opkladu na svaki broj pojedinačno, ali i na sektore brojeva, parne/neparne, crvene/crne, manje/veće brojeve.

Kada je vrijeme za opklade otvoreno, tj.kada počne odbrojavanje, igrač može:

-ponoviti opkladu na 'Rebet'.

-vratiti korak unazad biranu opkladu na 'Undo'.

-obrisati opklade na 'Clear'.

Svoje opklade igrač može snimiti tako što će najprije postaviti opkladu, a potom kliknuti na 'save layot' i postaviti odredjenu poziciju opklade.

'Autoplay' opcija služi da igrač ponavlja jednu istu opkladu odredjeni broj puta.

Osnovne informacije o krupijeu, bet limitima, statistici i istoriji, se nalaze sa lijeve i desne strane ekrana.

-Loptica mora biti bačena u smjeru suprotnom od rotacije cilindra sa brojevima.

-Loptica mora okrenuti minimum 4 kruga tokom rotacije.

-Loptica se mora rotirati.

-Nijedan strani predmet ne smije se nalaziti unutar cilindra.
U suprotnom, opklada je nevažeća.

Blackjack - Pravila igre

Igra sa 52 karte u kojoj se igrač nadmeće sa krupijeom ko će dostići zbir poena karata što bliži zbiru 21 ili tačno 21, a nikako preko 21.

Karte nose vrijednost:

A - računa se kao 1 ili 11.

Slike i 10 - računa se kao 10.

Ostale karte nose svoju vrijednost.

Igrač dobija dvije karte i u zavisnosti od njihovog zbira, odlučuje da li će rizikovati i vući još karata ili stati.

Ukoliko zbir prelazi 21, igrač odmah gubi.

Ukoliko je stao, krupije pokusava da dobije bliži zbir karata od igrača.

Diler je obavezan  da vuče kartu na zbir 16 i manje, i da stane na zbir karata 17.

U svakom trenutku, sa lijeve i desne strane krupijea, se nalazi statistika prethodnih ruku.

Igrač polaže opklade na svoje karte, ali u slučaju da su sva mjesta za stolom zauzeta, može se kladiti i na igrača koji se nalazi za stolom, opcijom 'Bet Behind'.