Kako da dobijem rejkbek na aplikaciji?


Kako da dobijem rejkbek na aplikaciji?

Klikne se na My Account 

Zatim na Points Exchange

Potrebno je da imate 100 Award Points-a da bi ih zamijenili za 1€ (100 poena je minimum koji morate da imate da bi izvršili zamjenu, ukoliko imate manje od toga zamjena poena za novac se ne može izvršiti).