Home
INTERNET NALOG
Gdje mogu da vidim lične podatke o mom Meridianbet nalogu?

Gdje mogu da vidim lične podatke o mom Meridianbet nalogu?

Sve podatke u vezi Vašeg internet naloga možete naći u opciji Moj nalog - Lični podaci.

Pozicioniranje miša na Moj nalog, uputiće Vas na Lične podatke(desktop verzija). Na aplikaciji, Lične podatke ćete pronaći klikom na profil - Moj nalog - Lični podaci.

U okviru opcije Lični podaci možete da se informišete o unesenim podacima prilikom registracije.

Takođe, postoji mogućnost da promijenite Vašu email adresu, odnosno Vaš username.