Kako mogu da verifikujem nalog za klađenje?


Obzirom  na visoke standarde bezbjednosti kojih se pridržavamo i kako bismo mogli da sačuvamo privatnost vašeg računa, njegove detalje i sredstva na njemu potrebno je verifikovati nalog.

Za verifikaciju vašeg naloga potrebno je da nam pošaljete sledeće:   
- Dokaz identiteta: sliku vaše lične karte, pasoša ili vozačke dozvole (prednju i zadnju stranu);

U slučaju da je depozit izvršen elektronskim putem, priređivač zadržava pravo da zahtijeva potpunu verifikaciju naloga u cilju potvrđivanja identiteta vlasnika naloga kao i u slučajevima sumnje kako bi se dokazao identitet vlasnika naloga

Pod potpunom verifikacijom se podrazumijeva slanje slike ličnog dokumenta na kojoj se vidi i vlasnik naloga, kao i računa ne starijeg od 3mjeseca.


Dokumenta možete poslati emailom na [email protected] ili za više informacija kontaktirajte naš korisnički servis.