Uplata depozita preko Terminala u kladionici


Uplata depozita putem Terminala u kladionici

Ova nova opcija Vam omogućava da novac sa terminala prebaci na svoj internet nalog.
Nalazi se u donjem meniju, lijevo od balansa.

Ovo je prozor koji se otvara kada pritisnete na opciju “Uplata”.

Potrebno je da se popuni polje “Broj računa” (Account ID) ili “E-mail” i polje “Iznos” (suma koju želite da uplatite).

Sledeći prozor služi da  provjerite i potvrdite da Ii ste unijeli tačne podatke i željeni iznos.

U ovom prozoru igrač potvrđuje da je siguran da želi da se transfer izvrši.

Ovo je prozor informativnog karaktera, pojavljuje se dok se potvrda o transferu štampa, on će nestati kada se štampanje završi.

Po završetku štampanja pojavljuje Vam se  prozor o potvrdi transfera, koji sadrži podatke o samom transferu. Isti podaci se nalaze i na štampanom isječku.