Home
UPLATA
Uslovi korišćenja platnih kartica

Uslovi korišćenja platnih kartica

Opšte odredbe

Opštim uslovima uplate na internet nalog učesnika u klađenju putem platnih kartica preko Interneta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima učesnik u klađenju (u daljem tekstu: Korisnik) može preko Interneta izvršiti uplatu na svoj internet nalog koji ima otvoren na Internet stranici kompanije “Meridianbet” d.o.o. (u daljem tekstu Meridian) putem platnih kartica.


Iznos uplate

Iznos uplate na internet nalog se realizuje isključivo u valuti Republike Crne Gore, odnosno u eurima (EUR).


Način uplate

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina:

  • platnim karticama - VISA ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta.

Omogućena je isključivo domaća Visa, dok nema ograničenja za Mastercard. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je transakcija odobrena i ulazi u dalji proces. Provjerite kod banke, koja je karticu izdala, da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta. 
 

Vlasnik kartice kojom se vrši uplata sredstava na nalog mora biti vlasnik internet naloga. Prije nego što Korisnik zatraži prvu isplatu sredstava, neophodno je da verifikuje svoj nalog slanjem identifikacionih dokumenata na [email protected]. U slučaju povlačenja celokupnog iznosa odmah nakon uplate, Kompanija zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini od 5% od iznosa uplate.


Konverzija valuta

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuća Visa/Mastercard.


Reklamacije

Sve reklamacije za izvršenu uplatu na internet nalog, Korisnik može uputiti kontaktiranjem Korisničkog servisa.


Neprihvaćene uplate

Ukoliko dođe do problema prilikom uplate sredstava na internet nalog, zamolićemo vas da kontaktirate svoju banku, u čijem je vlasništvu kartica. Banka može odbiti transakciju iz nekog od navedenih razloga:

  • Pogrešan datum validnosti kartice

  • Pogrešan broj kartice

  • Pogrešan CSC CVV (poslednje tri cifre na kartici)

  • Nedovoljno sredstava na kartici

  • Istekla kartica


Ograničenja odgovornosti

Meridian nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine.

Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca.

Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtjev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbjedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promjene detalja ranije tokenizovane kartice.


Zaštita i prikupljanje ličnih podataka korisnika i njihovo korišćenje

Kompanija se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših Korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Primjena Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, primjenjuju se “Pravila igre internet kladjenja”. Izvršenjem transakcije smatraće se da je korisnik upoznat sa Opštim uslovima uplate, da ih prihvata i da se u potpunosti slaže sa njima.