Bonus kvote


Bonus kvota

Omogućen vam je izbor iz četri grupe mečeva: bonus  3+1, bonus 5+1, bonus 7+1 i bonus 9+1, a u svakoj od ovih grupa se nalaze mečevi sa znatno uvećanim kvotama

*Ako na tiketu imate tri para, možete da dodate jedan meč iz grupe bonus 3+1.

*Ako na tiketu imate pet parova (nema veze što vam je četvrti iz grupe 3+1), možete da dodate jedan meč iz grupe 5+1.

*Ako na tiketu imate sedam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe 7+1. Nema veze što na tiketu već postoje meč iz grupe bonus 3+1 i/ili meč iz grupe bonus 5+1.

*Ako na tiketu imate devet parova, možete da dodate jedan meč iz grupe 9+1. Na ovom tiketu je moguće dodati četiri bonus kvote (3+1; 5+1; 7+1 i 9+1)

 

Broj parova na tiketu Broj bonusa na tiketu
4 para 1 bonus
6 parova 2 bonusa
8 parova 3 bonusa
10 parova 4 bonusa

 


Bonus kvota se može kombinovati sa svim igrama i bez minimalnog ograničenja u kvotama. 

*Bonus kvota ne važi za sistemske tikete

*Bonus kvota ne važi za turbo keš.