Home
GAME TYPES
Esports

Esports

DOTA 2

First blood map 1 Potrebno je pogoditi koja će ekipa imati prvi kill na prvoj mapi
First blood map 2 Potrebno je pogoditi koja će ekipa imati prvi kill na drugoj mapi
First tower map 1 Potrebno je pogoditi koja će ekipa prva uništiti kulu na prvoj mapi
First tower map 2 Potrebno je pogoditi koja će ekipa prva uništiti kulu na drugoj mapi
To win one map Ekipa pobeđuje na najmanje jednoj od odigranih mapa
Team 1 total maps Tačan broj osvojenih mapa prvonavedene ekipe
Team 2 total maps Tačan broj osvojenih mapa drugonavedene ekipe
Total kills map 1 Ukupan broj killova na prvoj mapi
Total kills map 2 Ukupan broj killova na drugoj mapi
Odd / even kills map 1 Par / nepar killova na prvoj mapi
Odd / even kills map 2 Par / nepar killova na drugoj mapi