Kako mogu da odjavim promotivne mailove?


Postoji mogućnost da sami odjavite promotivne mailove. 
Nakon što otvorite promotivni email, potrebno je da skrolujete(prevučete) do dna i kliknete na opciju Odjava sa Mailing liste ili Unsubscribe.


Kada kliknete na opciju Odjava sa Mailing liste, potrebno je da upišete Vašu mail adresu; na dnu štrikirate „I no longer wish to receive any future publications“ i kliknete Update.