Uslovi korišćenja platnih kartica


Opšte odredbe


Opštim uslovima uplate na internet nalog učesnika u klađenju putem platnih kartica preko Interneta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima učesnik u klađenju (u daljem tekstu: Korisnik) može preko Interneta izvršiti uplatu na svoj internet nalog koji ima otvoren na Internet stranici kompanije “Meridianbet” d.o.o. (u daljem tekstu Meridian) putem platnih kartica.

Iznos uplate

Iznos uplate na internet nalog se realizuje isključivo u valuti Republike Crne Gore, odnosno u eurima (EUR).


Način uplate

Korisnik može izvršiti uplatu sredstava na svoj nalog putem platnih kartica. Plaćanje je moguće domaćim VISA, MasterCard, Maestro Card.Omogućena je isključivo domaća Visa, dok nema ograničenja za Mastercard i Maestro. Vlasnik kartice kojom se vrši uplata sredstava na nalog mora biti vlasnik internet naloga. Kada se izvrši uplata sredstava putem platne kartice novac je na internet nalogu dostupan odmah. Prije nego što Korisnik zatraži prvu isplatu sredstava, neophodno je da verifikuje svoj nalog slanjem identifikacionih dokumenata na [email protected].
U slučaju povlačenja celokupnog iznosa odmah nakon uplate, Kompanija zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini od 5% od iznosa uplate.


Konverzija valuta

Sva plaćanja se vrše isključivo u domaćoj valuti - euro (EUR). Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa računom na kojem je valuta euro, iznos transakcije u eurima biće konvertovan u vаlutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kаrtice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvjesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.


Reklamacije

Sve reklamacije za izvršenu uplatu na internet nalog, Korisnik može uputiti kontaktiranjem Korisničkog servisa.


Neprihvaćene uplate
 

Ukoliko dođe do problema prilikom uplate sredstava na internet nalog, zamolićemo vas da kontaktirate svoju banku, u čijem je vlasništvu kartica. Banka može odbiti transakciju iz nekog od navedenih razloga:

  • Pogrešan datum validnosti kartice

  • Pogrešan broj kartice

  • Pogrešan CSC CVV (poslednje tri cifre na kartici)

  • Nedovoljno sredstava na kartici

  • Istekla kartica


Ograničenja odgovornosti

Meridian nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom plaćanja karticom putem Interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Ni jednog trenutka Kompanija nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, MasterCard i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.


Zaštita i prikupljanje ličnih podataka korisnika i njihovo korišćenje

Kompanija se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših Korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Primjena Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, primjenjuju se “Pravila igre internet kladjenja”.
Izvršenjem transakcije smatraće se da je korisnik upoznat sa Opštim uslovima uplate, da ih prihvata i da se u potpunosti slaže sa njima.